Encyklopedie


Beren Erchamion

Camlost


Beren byl syn Barahira z Bëorova domu. Barahir, Beren a několik jejich druhů jako jediní přetrvali v Dorthonionu, ze kterého se stal Taur-nu-Fuin, Les děsu. Nakonec byli zrazeni a přežil jen Beren, který nakonec stihl zachránit Barahirův prsten. Pak udělal neuvěřitelnou věc: putoval Nan Dunghorthebem a Melianiným pásem, vše přežil a dostal se do Doriathu! A tam spatřil Lúthien, dceru Thingola a Melian. Nakonec se do sebe zamilovali. Ale vyšpehoval je pěvec Daeron, který také miloval Lúthien, a žaloval králi. Pak Berena chytli a přivedli ho k Thingolovi. Thingol byl rozzlobený, ale nakonec svolil: dá Berenovi Lúthien, když Beren dá Thingolovi silmaril. Ne že by chtěl slib splnit, ale doufal, že Beren při nadlidském úkolu zemře. Beren se zasmál a řekl, že ho přinese. Pak odešel. Lúthien už nezpívala a byla smutná.

Beren zatím zamířil do Nargothrondu. Vysoko zvedal Barahirův prsten, a nakonec ho elfové z Nargothrondu zajali a přivedli k Finrodovi. Ten s ním hovořil. Pak promluvil ke svému lidu a řekl, že slíbil Berenovi pomoci získat silmaril. Jenže v jeho síních žili dva Fëanorovi synové: Celegorm a Curufin. Celegorm ostře řekl, že silmaril patří jim, Curufin promluvil také a vložil do srdcí elfů veliký strach, takže od té doby elfové z Nargothrondu až do dob Túrin a nikdy nevyšli otevřeně do války. Finrod sňal svou korunu a dal ji bratru Orodrethovi; pak se z deseti druhy a Berenem vydal směrem k Angbandu.

Museli ovšem projít kolem Tol-in-Gaurhothu, pevnosti mocného služebníka Melkora - Saurona. Vzali na sebe skřetí brnění Finrod je kouzly tak upravil, že vypadali jako skřeti. Jenže šli rychle kolem a nezastavili se, aby podali zprávu Sauronovi. Tomu to přišlo podezřelé, dal si je přivést k sobě a pak bojoval s Finrodem v mocných zpěvech. Jak je psáno ve Zpěvu Leithian:

Pěl zrádnou, černokněžnou píseň, jak odhalovat, budit tíseň, zrazovat, páčit tajemství. Felagund se však postaví a zpívá píseň vytrvalých a vzdorujících, nezoufalých, o nezrazených tajemstvích, věrnosti čisté jako sníh, o putování na zapřenou, jak minout léčku nastraženou, jak zlomit zámky vězení a nepodlehnout mámení.

Dvě písně spolu zápolily. Zpěv hučí, bouří, stále sílí, a Felagund se nepoddává, třebaže se mu točí hlava, a všechna kouzla, všechnu moc Elfie vkládá do svých slov.

Zaslechli ve tmách zdaleka nargothrondského slavíka a moře, které věčně vzdychá na písku z perel, snů a ticha kde Západ nesmrtelný je, kde prostírá se Elfie.

Tma zhoustla; chmurně zazněl zpěv: ve Valinoru teče krev u Moře, kde se vraždí rodní, kde Nodor vzali Plavcům lodi, s bílými plachtami z přístavů bílých ve světle luceren. A vítr kvílí, vlk vyje, letí krkavec. Led skřípá v mořské úžině. V Angbandu mučí zajaté, hrom hřímá, ohněm plane zem a Finrod klesl před trůnem.

Pak z nich Sauron strhal přestrojení a zajal je. Čas od času je v kobce navštívil vlkodlak a někoho sežral, přesto Sauron nic nezjistil.

V té době padl na Lúthien neznámý děs. Zašla za Melian a ta jí prozradila, že Beren je uvězněn v Tol-in-Gaurhothu. Ona se rozhodla utéct z Doriathu a Berenovi pomoci. Hledala pomoc u Daerona, ten ji ale zase zradil králi. Pak pro ni postavili domek na Hírilornu, nejvyšším stromu v království, a odstavili žebříky, objevily se tam jen, když přinášeli elfové Lúthien jídlo. Ta si ale pomocí kouzel prodloužila vlasy, udělala si z nich pro sebe plásť a ze zbytku upletla lano. Pak utekla také směem k Nargothrondu. Zrovna tehdy byli Celegorm a Curufin na lovu. Měli s sebou vlkodava Huana, který pocházel z Valinoru a Celegormovi ho dal Oromë. Huan přivedl Lúthien ke svým pánům. Když uviděla, že se jedná o Fëanorovy syny, zaradovala se a odhodila ze sebe svůj plášť. To ale neměla dělat, protože se do ní Celegorm zamiloval. Odvedl ji do Nargothrondu a měla zakázáno z něj vyjít a hovořit s kýmkoli jiným než s Celegormem a Curufinem. Jenže Huan se nad ní slitoval a protože mohl v životě třikrát promluvit, promluvil poprvé a sdělil Lúthien svůj plán. Měla na něj nasednout a jet na něm k Sauronovi.

Zatím už zbývali v Sauronových jamách jen Finrod a Beren. Pak přišel vlkodlak a chtěl zabít Berena, ale Finrod se s vlkodlakem pustil do boje a porazil ho. Vlkodlak ho ale kousl; a zuby měl trávené. Finrod umíral. S Berenem se rozloučil a zemřel.

V tu chvíli se ale objevila u ostrova Lúthien. Zazpívala píseň a Beren to zaslechl. Zazpíval také. Pak padl v mdlobách. Pak Lúthien zazpívala znova. To už Sauron pochopil, že je před jeho pevností Melianina dcera. Proto tam poslal vlkodlaka. Huan ho však tiše zabil. Sauron posílal další a další vlkodlaky a Huan je zabíjel. Nakonec poslal Drauglina, pána a otce všech vlkodlaků. Bojoval s Huanem zuřivě a dlouho, ale nakonec uprchl do věže a umíral; ještě však stačil říci Sauronovi: "Je tu Huan." Sauron znal osud Huana: bylo mu souzeno, že zemře v souboji z nejmocnějším vlkodlakem všech dob. Sauron si pyšně myslel, že kdyby se proměnil do podoby vlkodlaka, byl by určitě nejmocnější, a kvůli tomu se hned, proměněn do hrozné podoby, vydal za Huanem.

Jeho příchod byl tak strašný, že Huan uskočil a Lúthien omdlela. Stihla mu však mávnout svým černým pláštěm ze svých vlasů před očima a on klopýtl, protože na něj přišla kratičká dřímota. To už na něj Huan skočil a začal velký boj. Nakonec Saurona Huan přitiskl k zemi a Sauron se proměnil z vlkodlaka v hada a z hada do své obvyklé podoby. Nemohl ale sevření uniknout, ledaže by zcela opustil tělo. Než to stihl udělat, přišla k němu Lúthien a řekla, že bude svlečen ze svého těla a takhle bude poslán Morgothovi, ledaže by Lúthien předal vládu nad věží. On to udělal, proměnil se do podoby upíra a odletěl do Taur-nu-Fuinu.

Potom Lúthien zlomila kouzlo a odkryla jámy. Vylezlo z nich mnoho zajatců, ale Beren nepřicházel. Dlouho ho hledala a našla ho, jak leží u mrtvého Finroda. Už ani neslyšel její kroky. Ona ho objala a upadla do černého zapomnění, on se ale vyhrabal z hlubin zoufalství, opět na sebe pohlédli a vysvitlo slunce. Pak se zase svobodně toulali po lesích. Huan se ale vrátil k Celegormovi.

Teď se vrátilo z Tol-in-Gaurhothu plno zajatců do Nargothrondu. Vzbouřili se proti Celegormovi a Curufinovi a vyhnali je. Curufinův syn Celebrimbor se ale zřekl jejich skutků a zůstal. Ti dva jeli přes Dimbar na severu Doriathu do Himringu, kde sídlil jejich bratr Maedhros. V té době se i Beren a Lúthien dostali do okolí Dimbaru a Berenovi blízkost Doriathu připomněla jeho slib Thingolovi. Jenže pak se k nim připlížili Celegorm s Curufinem, kteří jeli kolem. Celegorm se s koněm rozjel proti Berenovi a Curufin nabral do sedla Lúthien. Beren po něm skočil a jeho skok se proslavil. Strhl Curufina ze sedla a začal ho škrtit; zezadu se ale proti němu rozjel Celegorm. Tu se od něj Huan odvrátil a postavil se před Celegormova koně. Ten se odmítal pohnout. Lúthien ale Berena poprosila, aby Curufina nezabíjel. Beren mu alespoň vzal nůž Angrist, který krájel železo a vykoval ho Telchar Nogrodský, a koně. Bratři dělali, že odcházejí, ale po chvíli si vzal Curufin bratrův luk a vystřelil na Lúthien; Huan šíp zpozoroval a chytl ho do tlamy. Curufin vystřelil znovu, ale Beren se vrhl do rány. Huan začal své bývalé pány pronásledovat a cestou zpět přinesl léčivou bylinu, která Berena uzdravila.

Jednoho dne Beren, vědom si svého slibu Thingolovi, vstal dřív, nechal spící Lúthien v péči Huanaa odešel směrem k Angbandu, Morgothově pevnosti.

Když Beren dorazil na pláň Anfauglith, pustil Curufinova koně. Jenže Lúthien, když se probudila, poprosila Huana, ať ji sveze za Berenem. On ale nejdřív vyhledal kůži Drauglina, kterou si dal přes sebe, a kůži Thuringwethil, upířice, kterou si na sebe vzala Lúthien. Pak se setkali s Berenem, a ten chtě nechtě musel dál s Lúthien. Huan podruhé promluvi a rozloučil se s nimi.

Pak přišli Beren s Lúthien k Bráně Angbandu. Tam byla ale stráž; Morgoth se doslechl, že se ozývá štěkot Huana, a proto vycvičil nejmocnějšího vlkodlaka, Drauglinova syna Carcharotha. Ten stál u Brány, nespal a čekal na Huana. Nedůvěřivě si prohlížel divnou dvojici: každý věděl, že je Drauglin mrtev. Ale pak do Lúthien vstoupila velká moc a ona mu přikázala, aby spal. Carcharoth se skácel, jako by ho udeřil blesk. Beren s Lúthen přišli k Morgothovu trůnu, ale Morgoth zbavil svou vůlí Lúthien přestrojení. Ta mu bez obav řekla své jméno a nabídla se, že mu zazpívá. Pak začala zpívat a Morgoth a všechny jeho vojska usnuli. Z Morgothovy koruny vyřízl Beren Angristem silmaril. Když se ale pouštěl do druhého, Angrist ze zlomil a jeho úlomek zasáhl Morgotha do tváře. Ten s sebou trhl a angbandská vojska se pohnula ve spánku. To už Beren a Lúthien prchali. Jenže před bránou stál Carcharoth. Aby ho Beren zdržel, nastavil před něj klenot. Vlkodlak ale zareagoval neočekávaně: uhryzl Berenovy zápěstí se silmarilem. Pak se zaplnil mučivou bolestí a vyrazil na jih. Jenže Beren umíral, na vlčích tesácích byl jed. Navíc se Angband probudil.

Pak ale přiletěli orli s Thorondorem v čele a zachránili Berena s Lúthien; a odnesli je na hranice Doriathu. Beren se zázračně uzdravil a jednoho dne přišel z Lúthien k Thingolovi.

Beren řekl, že silmaril je v jeho ruce. Thingol ho chtěl vidět. Beren mu ukázal levou ruku - nikde nic. Pak zvedl do výše pravou ruku bez zápšstí. Thingol se nad ním slitoval, dal mu Lúthien za manželku a chvíli byl klid.

Jenže to už se do Doriathu přiřítil bolestí šílený Carcharoth a nic ho nezastavilo. Když se o tom král dozvěděl, zavolal Huana, Berena a dva mocné elfy, Mablunga a Belega a vypravili se na Carcharotha. Vlkodlak skočil na Thingola, Beren se ho pokusil probodnout kopím, avšak vlkodlak ho smetl a zahryzl se mu do prsou. Pak se s ním ale pustil do boje Huan. Dlouho bojovali a nakonec Huan zabil Carcharotha, avšak byl smrtelně raněn. Promluvil potřetí - rozloučil se Berenem. Ten mu položil ruku na hlavu a nic neřekl. Tak se rozloučili. Pak vlkodlaka rozřízli a vyňali z něj silmaril.

Beren byl však těžce raněn. Na nosítkách ho přivezli do Doriathu. Tam zemřel, ale dřív ho Lúthien požádala, ať na ni u Mandosu počká. Pak zemřel a ona zanedlouho taky. Přišla do síní Mandosu, klekla před Námem a ten byl dojat; poprvé a naposled. Pak se Valar radili a Manwë dal Lúthien a Berenovi na výběr: buď Lúthien přijde do Valinoru a bude věčně žít, ale bez Berena, nebo s Berenem se vrátit a žít; musí ale přijmout Sudbu lidí a zemře spolu s Berenem. Lúthien si vyvolila druhou možnost. Vrátila se s Berenem a žili v zemi, která se později nazývala Dor-Firn-i-Guinar - Země mrtvých, kteří žijí. Tam měli spolu syna syna Diora. Jednou ještě Beren bojovali ve bitvě Laiquendi a Nogrodu. Pak Lúthien krátkou dobu nosila silmaril; pak konečně na oba dopadla Sudba lidí a oni zemřeli.zpět