Encyklopedie


Elwing


Elwing v letu „Ulmo totiž vynesl Elwing z vln a dal jí podobu velkého bílého ptáka, a silmaril jí na prsou svítil jako hvězda, když letěla přes vodu hledat milovaného Eärendila.“

Elwing byla Půlelfka, dcera Diora a Nimloth, narozená v Ossiriandu v Prvním věku. Měla dva bratry, Eluréda a Elurína.

Když napadli Fëanorovi synové Doriath, její rodiče byli zabiti a bratři zahnáni do lesů a žádný příběh o nich už nevypráví. Pak s těmi, kteří přežili, přišla do Ústí Sirionu. Tam si vzala Eärendila a měla s ním dva syny: Elronda a Elrose.

Když byl Eärendil na moři, Feänorovi synové znovu zaútočili na sirionské elfy, protože ti jim nechtěli vydat silmaril. Feänorovi synové zvítězili, Elrond s Elrosem byli zajati a Elwing se silmarilem na prsou skočila do moře. Ulmo jí ale dal podobu mořského ptáka a v této podobě našla Eärendilovu loď.

Pak dopluli do Valinoru, Elwing zůstala mezi Falmari a Eärendil šel za Valar. Nakonec se Valar slitovali, začali připravovat vojsko a Eärendil s Elwing si měli vybrat, jestli chtějí žít (oba totiž byli Půlelfové) jeko lidé nebo jako elfové. První si vybrala Elwing; zvolila si být elfkou a Eärendil se rozhodl podle ní.

A tak oba dva žili věčně ve Valinoru. Na severu, na kraji Dělících moří, byla pro Elwing postavena bílá věž; a zatímco Eärendil plul po nebeském oceánu, ona byla se učila řeči ptáků a říká se, že se naučila i létat.zpět