Encyklopedie


Emeldir Mužná

Emeldir Manhearted


Emeldir byla žena z Bëorova domu v Prvním věku. Byla dcerou Berena, syna Belemira a moudré Adanel. Provdala se za Barahira, syna pána Ladrosu Bregora. Spolu měli syna Berena, který se stal jedním z největších lidských hrdinů Prvního věku.

Emeldir byla silná a odvážná a nebála se sama bojovat, což jí vysloužilo přízvisko Mužná. V těžké zkoušce, které jí život vystavil, byla její chrabrost skutečně třeba.

Když přišla bitva Dagor Bragollach, armády Eldar byly poraženy a nepřátelé postupně dobývaly jejich země na pomezí Ard-Galen, museli Edain ustoupit ze svého domova v Ladrosu na vysočinu Dorthonion. Z Barahira, Berena a zbytku přeživších mužů se stali psanci. Emeldir by byla ráda zůstala a bojovala s nimi, ale Barahir ji pověřil neméně náročným úkolem, odvést všechny zbývající ženy, děti a starce na západ a vyhledat útočiště v Dor-lóminu, kde dosud svobodně pod vládou krále Fingona žili jejich příbuzní z Třetího domu Edain, Hadorova domu. To se Emeldir skutečně podařilo a i přes náročnost cesty dovedla většinu svého lidu přes Brethil do Dor-lóminu.zpět