Encyklopedie


Ústí Sirionu

Mouths of Sirion

Přístavy v ústí Sirionu, Sirionské přístavy

Havens at the Mouths of Sirion, Havens of Sirion


Ústí řeky Sirion se nacházelo v Zátoce Balar. Sídlili tam po většinu času toulaví Sindar, ale po pádu Gondolinu, Doriathu a dalších království se tam usídlila většina přeživších a vznikly tu tak přístavy které byly významným útočištěm elfů i lidí. Vlády se ujali nejprve Tuor a Idril, po jejich odplutí pak Eärendil a Elwing. Když se však zbývající Fëanorovi synové dozvěděli, že Elwing má v držení silmaril, přístavy napadli. Ústí Sirionu bylo vypleněno, ale Fëanorovci odraženi. Elwing se zachránila skokem do vody a proměnila se v ptáka. Když přišla Válka hněvu, Ústí Sirionu zmizelo pod mořem.zpět