Encyklopedie


Idril Celebrindal


Idril byla dcera Turgona a Elenwë. Narodila se ve Valinoru a odešla spolu se svým otcem do Středozemě.

Žila v Gondolinu, kde se do ní zamiloval její bratranec Maeglin. Ona si však vzala naprosto neobvykle člověka Tuora. Maeglina nesnášela a nedůvěřovala mu. Vybudovala tajnou cestu z Gondolinu. To se ukázalo jako prozíravé, neboť Maeglin byl zajat Morgothem a zradil mu město za příslib, že dostane Idril za ženu. Tak na přišla Morgothova vojska a Gondolin byl dobyt. Král Turgon byl zabit, ale zrádce Maeglina svrhl Turgon ze skály.

Než celé město padlo do rukou nepřítelům, Idril a Tuor odvedli přeživší tajnou cestou a horskými průsmyky pryč, až do Ústí Sirionu, kde vládli zbytkům přeživších elfů z Gondolinu, Doriathu a dalších padlých říší Noldor, Sindar i Edain. Jejich syn Eärendil se tam provdal za Thingolovu dědičku Elwing.

A když Tuor ucítil, že stárne, napjal plachty, odjel s Idril směrem k Valinoru. Říká se, že se jim skutečně podařilo tam doplout a také že díky lásce, kterou k němu Idril cítila, byl Tuor byl jediný z lidí, kterému bylo dovoleno vzdát se Daru lidí, a mohl tak s Idril zůstat v Zemích neumírajících.zpět