Encyklopedie


Lidé

Men

Apanónar, Atani, Děti Slunce, Druhorození, Druhý lid, Engwar, Fírimar, Hildor, Hosté, Churaví, Mladší Ilúvatarovy děti, Následníci, Noční bázlivci, Cizinci, Smrtelníci, Těžkorucí, Uchvatitelé, Velký lid

The Children of the Sun, Second People, Second People, Sickly, Younger Children of Ilúvatar, Followers, Night-fearers, Strangers, Mortals, Heavy-handed, Usurpers, Big Folk


Lidé jsou druhé Ilúvatarovy děti. Nejspíš přišli na svět v průběhu Prvního věku v Hildórienu. Definitivně převzali od elfů "vládu" nad světem až ve Čtvrtém věku.

Tři domy Edain

Tři domy Edain jsou přátelé elfů. V Prvním věku přišli do Beleriandu a vedli s elfy válku proti Morgothovi. Nakonec byli naprosto poraženi. Zachránila je Válka hněvu a Valar je odměnili tím, že jim dali ostrov Númenor. Tam žili skoro celý Druhý věk. Později se rozdělili na Královské a Věrné. Královští záviděli elfům a Valar věčný život, Věrní zůstávali věrní. Osud Númenoru zpečetil příchod Saurona, který tam byl sice přiveden jako zajatec, ale po čase získal velkou moc a obrátil Královské na uctívání Tmy. Pak je vyzval k válce proti Valar a oni jeli. Númenor byl Ilúvatarem potopen, Královskou armádu pohltilo moře. Věrní ale včas odpluli a založili království Arnor a Gondor. Jenže Královských nebyl zdaleka konec. Žili v početných městech od Umbaru na jih a bojovali po boku Saurona. Pak přišla Válka Posledního spojenectví elfů a lidí a Sauron byl poražen. Začal Třetí věk. Arnor postupně zanikl a v Gondoru vymřeli králové a vědomosti upadly. Pak přišla Válka o Prsten. Sauron byl navždy poražen, Královští stejně tak a král Aragorn II. Elessar obnovil slávu Gondoru i Arnoru. Tak začal Čtvrtý věk.

Seveřané

Seveřané přicházejí na scénu s Třetím věkem. Od jejich počátku poklidně žili v Rhovanionu, Sauron je neovládl. Spřátelili se z Gondorem. Pak ale přišli Východňané, Seveřané byli na jihu poraženi a na závěr je zdecimoval mor. Po těchto zážitcích jich mnoho odešlo a založili Éothéod. Ti zbývající byli postupně ničeni Východňany, až nezbyl ani jeden. Éothéodští pomohli Gondoru a dostali jako nový domov Rohan. Tam si žili relativně dobře a na Sauronovu porážku měli i oni vliv.

Haradští, Východňané a Varjagové

Haradští, Východňané a Varjagové byly národy žijící v Haradu, Rhûnu a Khandu. Byli zcela oddáni Sauronovi. Nad Haradskými měli moc Černí Númenorejci. Později si podmanil Blízký Harad gondorský král Hyarmendacil I. Haradští byli kromě Saurona a Černých Númenorejců největšími nepřáteli Gondoru. Východňané rovněž sužovali Gondor a svého času jim Varjagové pomáhali. Ve Čtvrtém věku tomuto řádění ale Gondor učinil přítrž.

Drúadané

Zvláštní lidé malého vzrůstu a pro ostatní nevzheldní obývali především Ered Nimrais. Nenáviděli Saurona. Měli magické schopnosti. Jinak se o nich mnoho neví. Někteří byli na Númenoru, ale po vzestupu Královských většina odplula.

Ostatní

Lossothové byli něco jako Eskymáci. Obývali jižní zátoku Forochel. Byli potomci Forodwaithů, kteří byli stejní, ale asi početnější.

Vrchovci a Horalé byli zjevně příbuzní. Horalé se spolčili s Angmarem a za válek s Arnorem byli naprosto zničeni. Vrchovci by udělali všechno na světě, jen aby padl Rohan. Původní obyvatelé Eriadoru, Hůrečtí a lidé z Ered Nimrais jsou povětšinou před-númenorejského původu. Víc se o nich neví.zpět