Encyklopedie


Hyarmendacil I.

Ciryaher


Hyarmendacil I. Gondorský Hyarmendacil I., patnáctý král Gondoru

Hyarmendacil I. byl patnáctým králem Gondoru a čtvrtým a posledním z Lodních králů. Narodil se roku 899 jako Ciryaher, syn krále Ciryandila, který celý svůj život zasvětil obraně Umbaru. V roce 1015 T.v. Ciryaher usedl na trůn a v roce 1050 vyhlásil válku Haradu. S velikými armádami se vypravil do boje a dobyl celý Blízký Harad. Na počest tohoto slavného vítězství přijal jméno Hyarmendacil - "Vítěz nad Jihem". Gondor za jeho vlády dosáhl vrcholu své moci. Nikdo se ho za Hyarmendacilovy vlády nepokusil napadnout.

Zemřel roku 1149 a trůn zdědil jeho líný syn Atanatar II. Alcarin, který víc než na udržování moci Gondoru hleděl na okázalé předvádění svého bohatství.zpět