Encyklopedie


Rómendacil II.

Minalcar


Rómendacil II. Gondorský Minalcar Rómendacil II., devatenáctý král Gondoru

Rómendacil II. byl devatenáctým králem Gondoru. Narodil se roku 1126 jako Minalcar, syn Calmacila, druhého syna Atanatara II.. Měl bratra Calimehtara, z jehož potomstva pocházel Castamir Uchvatitel (který se později načas zmocnil trůnu na úkor Rómendacilova vnuka Eldacara).

Byl to schopný muž a už roku 1240 ho jeho strýc, král Narmacil I., jmenoval regentem. Minalcar od té doby spravoval království, protože jeho strýc a jeho otec neměli příliš velkou chuť věnovat se praktickým stránkám vlády.

Když zaútočili na Gondor Východňané, Minalcar se vypravil s gondorským vojskem proti nim a nedaleko Dorwinionu je tvrdě porazil a zahnal zpět. Proto přijal titul Rómendacil - "Vítěz nad východem".

Navázal přátelské styky se Seveřany, jeho hlavním spojencem byl král Rhovanionu Vidugavia, který mu významně pomohl ve válce proti Východňanům.

Aby Rómendacil utužil spojenectví, vyslal k Vidugaviovu dvoru svého syna Valacara jako vyslance, aby lépe poznal kulturu a politiku Seveřanů. Valacar ovšem svou misi dotáhl poněkud dále, než jeho otec zamýšlel, když si vzal za manželku severskou princeznu Vidumavi, dceru krále Vidugavii.

Roku 1304 zemřel král Calmacil a Minalcar tak oficiálně nastoupil na trůn pod jménem Rómendacil II. (fakticky ovšem spravoval říši už předchozích 64 let jako regent). Jeho oficiální panování pak trvalo 62 let, celkem tedy Gondor řídil 126 let.

Minalcar zemřel roku 1366 T.v. a po něm nastoupil jeho syn Valacar. Za jeho vlády vypukly nepokoje známé jako Příbuzenský svár.zpět