Encyklopedie


Valacar


Gondorský král, syn Rómendacila II.. Ještě jako princ byl poslán roku 1250 jako vyslanec k Seveřanům do Rhovanionu. Zamiloval si severní země a tamní lid a oženil se s Vidumavi, dcerou krále Seveřanů Vidugavii. Dúnadanům zejména v jižních provinciích se to nelíbilo, protože se domnívali, že budou králové žít kratší dobu, když se jejich krev smísí s krví "nižších lidí", a uspíší se jejich úpadek. Valacar nastoupil na trůn roku 1366. Po jeho smrti roku 1432 se stal králem jeho syn Eldacar, a následkem toho propukl Příbuzenský svár.zpět