Encyklopedie


Valacar


Valacar Gondorský Valacar, dvacátý král Gondoru

Gondorský král, syn Rómendacila II.. Ještě jako princ byl poslán roku 1250 jako vyslanec k Seveřanům do Rhovanionu. Zamiloval si severní země a tamní lid a oženil se s Vidumavi, dcerou krále Seveřanů Vidugavii. Roku 1255 se jim narodil syn Eldacar.

Když se roku 1260 Valacar spolu se ženou a synem vrátil do Gondoru, Vidumavi byla jakožto krásná a ušlechtilá princezna dobře přijata, ale některým Dúnadanům, zejména v jižních provinciích, se tento sňatek nezamlouval, protože se domnívali, že budou králové žít kratší dobu, když se jejich krev smísí s krví "nižších lidí", a uspíší se jejich úpadek.

Roku 1344 zemřela Valacarova manželka Vidumavi, která měla skutečně kratší život, přestože na svůj lid se dožila vysokého věku (přes sto let).

Valacar nastoupil na trůn roku 1366. Jeho vláda byla obdobím míru (zatímco na severu v Arnoru zuřila válka s Angmarem a roku 1409 padl Cardolan). Ale jak se Valacarova vláda chýlila ke konci a k nástupu na trůn se připravoval jeho syn smíšené krve, v jižních provinciích rostla nespokojenost.

Po Valacarově smrti roku 1432 se stal králem Eldacar, a následkem toho otevřeně propukl Příbuzenský svár.zpět