Encyklopedie


Aldamir


Aldamir byl dvacátým třetím králem Gondoru. Narodil se roku 1330 jako druhý syn krále Eldacara. Jeho starší bratr Ornendil zahynul v Příbuzenském sváru, a tak po Eldacarově smrti roku 1490 nastoupil na trůn Aldamir. Jeho padesátiletá vláda byla ve znamení neustálých bojů s Umbarskými korzáry (pod vládou synů Castamirových) a s Haradskými. Roku 1540 byl v jedné z těchto bitev zabit a nastoupil po něm jeho syn Vinyarion, který ho později pomstil velkým vítězstvím nad Jižany a přijal jmého Hyarmendacil II..zpět