Encyklopedie


Eldacar

Vinytharya


Eldacar byl synem Valacara a Seveřanky Vidumavi a dědic gondorského trůnu. V mládí mu říkali jazykem Seveřanů Vinitharya. Jenže jeho smíšený původ se některým nelíbil.

Po jeho nástupu na trůn začala hořet vzpoura pod vedením Castamira. Pobřežní oblasti Gondoru, které si hodně zakládaly na čistém númenorském původu - Anfalas, Harondor, Umbar - nesouhlasily s tím, aby jim vládl potomek Seveřanky a zakrátko byla dobyta všechna léna jižně od Ered Nimrais. Nakonec byl Eldacar sám obležen v Osgiliathu a vyhnán. Po dobytí Osgiliathu dal Castamir popravit Eldacarova nejstaršího syna Ornendila. Castamir se zmocnil trůnu, ale jeho vláda se brzy lidem přestala zamlouvat, protože se zajímal jen o loďstvo a chystal se přesunout sídlo do Pelargiru.

Eldacar se spojil se Seveřany a po krátké době se vrátil do Gondoru z posilami a v bitvě u brodu Erui porazil vzbouřence, Castamira zabil a jeho syny oblehl v Pelargiru. Porazil je a znovu se vrátil na trůn i přesto, že vzbouřenci s celou gondorskou flotilou unikli na jih, usadili se v Umbaru a založili tak založili říši jižně od Porosu, která Gondor dlouho ohrožovala.

Eldacar zemřel přirozenou smrtí a jeho nástupnem se stal jeho druhý syn Aldamir.zpět