Encyklopedie


Harondor

Jižní Gondor

South Gondor


Území na jihu Gondoru, ohraničené řekou Harnen, Horami stínu, řekou Poros, ústím Anduiny a pobřežím Belfalaské zátoky.
Území bylo dlouho součástí Gondoru, ale jak ke konci Třetího věku postupně moc království slábla, byl Harondor stále více pustošen armádami Haradu, až se z něj stalo zcela opuštěné území. Za vlády Túrina II. byl Jižní Gondor obsazen Haradskými a docházelo k mnoha bojům podél toku Porosu. Tehdy přišlo gondorským na pomoc vojsko z Rohanu, vedené dvěma syny krále Folcwinea. Ti padli v boji u Brodů přes Poros, ale Haradští byli poraženi a oba bratři pak byli pohřbeni do mohyly Haudh in Gwanur na břehu řeky.zpět