Encyklopedie


Harad

Haradwaith


Rozsáhlé území na jih od Gondoru a Mordoru. Na západě a na východě byl Harad omýván mořem, severní hranici tvořily Hory stínu a řeka Harnen, přes níž z Harondoru přicházela Haradská silnice, a na severovýdě hraničil ze zemí Khand. Na jihu tvořily hranici rozlehlé lesy.
Harad se běžně rozděloval na Blízký Harad a Dálný Harad. Zvláštní část, která se občas ani k Haradu nepočítala, byly pobřežní oblasti okolo města Umbar, které byly dlouho pod vládou Černých Númenorejců, a několik set let patřily ke Gondoru.
Obyvatelé Haradu byli běžně označování jako Haradští, případně Jižané, a šlo o různé skupiny lidí, z nichž některé byly pravděpodobně spřízněné s Východňany z Rhûnu. Harad neměl žádné jednotné politické uspořádání, ale byl rozdělen na jednotlivá samostatná království, která nejsou známa svými jmény. Za vrcholu moci Godoru v době krále Hyarmendacila I. žili synové haradských králů jako rukojmí na Gondorském dvoře.zpět