Encyklopedie


Mordor

Černá země, Země stínu

Black Country, Land of Shadow


Rozlehlá země na východ od Anduiny, od Druhého věku hlavní základna a sídlo Saurona. Mordor byl ohraničen na jihu a na západě Horami Stínu (Ephel Dúath) a na severu Popelavými horami (Ered Lithui). Na severozápadě se obě pohoří sbíhala a mezi nimi se nalézal průsmyk Cirith Gorgor v údolí Udûn, který byl hlavním vstupem do země a byl přehrazen Černou bránou. Další průsmyky byly na západě, Cirith Ungol a Cirith Morgul, kterým vede do Mordoru silnice z pevnosti Minas Morgul.

Mordor se dělil na dvě části. Na severozápadě se rozkládala planina Gorgoroth, kde stála Temná věž a Hora osudu (Orodruina) a na jihu a východě rozlehlé prostory země Nurn.

Sauron se v Mordoru usídlil už kolem roku 1000 Druhého věku. Asi 1600 D.v. byl v Orodruině vytvořen Jeden prsten a dostavěna Sauronova věž Barad-dûr. Kolem roku 2250 D.v. se v Mordoru mezi Sauronovými služebníky objevují prstenové přízraky. 3261 připlula na pobřeží veliká armáda z Númenoru, která přistála v Umbaru. Sauron vyšel z Mordoru a nechal se zajmout. Vrátil se po pádu Númenoru, v roce 3320. Brzy shromáždil novou moc a 3429 napadl Gondor a na čas obsadil Minas Ithil. Za krátký čas se vytvořilo Poslední spojenectví elfů a lidí, které porazilo Saurona roku 3434 na Dagorladu. Poté vstoupili do Mordoru a začalo obléhání Barad-dûr, které roku 3441 skončilo Sauronovou porážkou. Temná věž byla zničena a Sauronův duch utekl pryč, aby na dalekém Východě mohl opět postupně sbírat moc.

Když byla Sauronova moc zničena, zůstal Mordor po dlouhá staletí neobydlený. Gondorští postavili na jeho hranicích několik pevností, které měly zemi hlídat před Nepřítelovými služebníky. Za Velkého moru roku 1636 T.v. však byly pevnosti opuštěny a po čase osídleny skřety, kteří se pomalu vraceli do Mordoru. Zatímco Sauron se usídlil v pevnosti Dol Guldur v Temném hvozdu a začal tam obnovovat svoji moc, do Mordoru přišel roku 1980 Černokněžný král, Pán Nazgûlů, a shromáždil tam i ostatní Prstenové přízraky. Roku 2000 s velkou armádou prošel průsmykem přes Hory Stínu a oblehl Minas Ithil. Po dvou letech bylo město dobyto a od té doby nazýváno Minas Morgul.

Od té doby nazgûlové obnovovali říši Mordoru. Sauron sám se vrátil roku 2941 a 2951 začal znovu budovat Barad-dûr. Roku 2954 znovu vzplanula Orodruina. Do roku 3019 shromáždil Sauron v Mordoru ohromné vojsko, kterým měl být konečně zničen Gondor a pod Sauronovu nadvládu padnout celá Středozem. 25. března 3019 došlo ke konečnému střetu armády Gondoru a Rohanu s několikanásobně početnějším vojskem skřetů, Východňanů a Jižanů. Naštěstí ve stejné chvíli byl Jeden prsten zničen v Orodruině, kam ho donesl Frodo Pytlík.

Po zničení Jednoho prstenu pak Sauronova moc navždy skončila.
zpět