Encyklopedie


Orodruina

Orodruin

Hora osudu, Ohnivá hora, Amon Amarth, Pukliny osudu

Mount Doom


Na konci všeho Frodo a Sam dál nemohli. Posledních sil ducha i těla rychle ubývalo. Došli na nízký pahorek z popela navršený na úpatí Hory, dál odtud však nebylo úniku. Byl už jen ostrůvkem, který nemohl dlouho obstát v křečích Orodruiny. Všude kolem zely jámy a z hlubokých škvír vylétal kouř a dým. Za nimi se zmítala Hora. V úbočí se objevovaly trhliny. Po dlouhých svazích se k nim pomalu valily řeky ohně. Brzy je obklopí. Padal déšť horkého popela.

Ohnivá hora v Mordoru. Stála uprostřed planiny Gorgoroth a byla vysoká asi 1500 metrů. Název Amon Amarth znamená "Hora osudu", Orodruina je "hora planoucího ohně". Výbuchy sopky souvisely s rostoucí Sauronovou mocí a na konci Třetího věku černá mračna často kalila oblohu daleko za hranicemi Mordoru.

Roku 1600 D.v., kdy byla postavena Barad-dûr, zde temný pán Sauron, v Puklinách osudu, vyrobil Jeden prsten a ten mohl být jedině zde zničen. Od té doby byla Sauronova moc spjata s Prstenem. Po porážce Saurona na konci Druhého věku Orodruina umlkla. Znovu vzplanula roku 2954, když se Sauron vrátil do Mordoru.

V roce 3019 sem přišli hobiti Frodo Pytlík a Samvěd Křepelka, následováni Sméagolem, a splnili své poslání - Jeden prsten byl zničen. Pak nastal poslední výbuch.
zpět