Encyklopedie


Skřeti

Orcs


U dveří je nějaký stín U dveří je nějaký stín

Skřeti byli rasa zlých bytostí, sloužících temným pánům. Byli podobní Ilúvatarovým dětem a pravděpodobně představovali jejich znetvořenou odnož, ale jejich původ je obestřen tajemstvím a nejistotou.

Podle nejznámější teorie vznikli skřeti z elfů chycených Melkorem brzy po jejich procitnutí v Cuiviénenu, kteří byli posléze dlouhým krutým mučením a Melkorovou mocí proměněni do podoby skřetů a jejich vůle podrobena temnotě. Další můžný původ skřetů jsou smrtelní lidé, kteří byli podobným způsobem znetvořeni. Mocní kapitáni skřetů mohli být původně menší Maiar, kteří na sebe vzali skřetí podobu. Další možnost je, že skřeti byli alespoň částečně vytvořeni ze zvířat které dostaly podobu blízkou lidem a vyšší inteligenci. Jisté každopádně je, že Melkor nemohl vytvořit myslící bytosti se svobodnou vůlí (to nedokázal bez Ilúvatara ani Aulë, když chtěl stvořit trpaslíky), mohl jenom ovládat a pokřivit bytosti, které už existovaly.

V Prvním věku sloužili Morgothovi (a Sauronovi, Gothmogovi, Glaurungovi) v dalších věcích sloužili Sauronovi nebo nazgûlům, později také Sarumanovi. Sauron nakonec nad nimi dosáhl nejlepší loajality a koordinace, navíc vytvořil Uruk-hai, schopní bojovat i s Dúnadany a elfy.

Každého, komu sloužili, ale zároveň nenáviděli. Pokud zrovna neměli pána, který by je ovládal, skrývali se někde v horách, kde si budovali podzemní tunely, přepadali pocestné a občas podnikali loupeživé výpady proti jiným národům. K tomuto účelu se občas spojovali s vrrky. Ve Třetím věku skrz naskrz prolezli Hithaeglir a Ered Mithrin. Pokusili se proniknout i na jih do Ered Nimrais, díky statečnosti Rohirů se tam ale nikdy natrvalo neusadili. Jejich počty byly značně sníženy ve Válce trpaslíků a skřetů a později v bitvě Pěti armád, ale vždy se znovu rozmnožili pod Sauronovým dohledem.

Ve Čtvrtém věku ti, co zbyli, utekli na východ a už se nevrátili.

Známí skřeti: Azog, Bolg, Šagrat, Gorbag, Uglúk, Grišňákh.zpět