Encyklopedie


Bolg


Bolg byl syn skřetího náčelníka Azoga. Zatímco jeho otec byl zabit v bitvě v Nanduhirionu, Bolg vedl skřety spolu s armádou vrrků k Ereboru, kde se udála Bitva Pěti armád, v níž se chtěli skřeti trpaslíkům pomstít. Bolgovo vojsko bylo ale rozprášeno a jeho samotného zabil Medděd.


zpět