Encyklopedie


Erebor

Osamělá hora, Království pod Horou

Lonely Mountain


Dol Město Dol
Šmak nad Osamělou horou Šmak nad Osamělou horou

Erebor byla hora ve Rhovanionu, mezi Temným hvozdem a Železnými horami. Nácházelo se tu nejdůležitější trpasličí království ve Středozemi po pádu Khazad-dûm.

Když se v Khazad-dûm objevil roku 1980 balrog a zabil krále Durina VI. a o rok později i jeho syna Náina I., lid se odtud daleko rozprchl. Ale většina těch, kdo uprchli, se odebrala na Sever a Náinův syn Thráin I. přišel do Ereboru, kde zahájil nové práce a stal se králem pod Horou. V Ereboru našel veliký drahokam, nazývaný Arcikam, Srdce Hory. Jeho syn Thorin I. se však odstěhoval dál na sever do Šedých hor, které byly lákavé svou neprobádaností a bohatstvím rud. Ale v pustinách Forodwaithu za nimi žili draci, kteří se po letech opět rozmnožili a zesílili a začali s trpaslíky válčit a ničit výsledky jejich práce. Nakonec byl král Dáin I. jedním drakem zabit a jeho synové odežli se svým lidem pryč. Nejmladší syn Grór šel do Železných hor a dědic trůnu Thrór, spolu s Dáinovým bratrem Borinem, se vrátil zpět do Ereboru, kam přinesl zpátky i Arcikam. V Království pod Horou se Thrórovu lidu dařilo, bohatli a přátelili se se všemi lidmi sídlícími v okolí. Vyráběli podivuhodné a krásné věci i drahocenné zbraně a brnění a vedli čilý obchod se svými příbuznými v Železných horách.

Pověst o slávě a bohatství Ereboru ale dolehla až k uším draků a roku 2770 se zvedl Šmak Zlatý, největší z draků své doby, přiletěl přes Zvadlá vřesoviště na krále Thróra a v plamenech se snesl na Horu. Zanedlouho byla celá říše zničena a nedaleké město Dol bylo pobořeno a opuštěno. Thrór i jeho syn Thráin se zachránili tajným východem, ale museli uprchnout pryč z Ereboru. Šmak vstoupil do velké síně a nahromadil všechny poklady, které našel, ulehl na ně a hlídal je po 171 let. Mezitím kraj okolo zpustl a vyhnaní trpaslíci odešli zčásti do Železných hor, zčásti do Modrých hor a zčásti se z nich stali vyhnanci, kteří se snažili najít nějaké jiné místo, kde by se mohli usídlit. Okolní kraj zpustl a byl nazýván Dračí spoušť.

K obnovení království došlo až po Bitvě pěti armád roku 2941, kde padl Thrórův vnuk Thorin II. a novým králem pod Horou se pak stal jeho bratranec Dáin II., dědic Gróra ze Železných hor.

V době války o Prsten přišel do Ereboru nejprve posel od Saurona, který Dáinovi nabídl jeden ze Sedmi prstenů trpaslíků výměnou za spojenectví s Mordorem, ale když s ním Dáin odmítl jednat, tak přitáhla z Mordoru velká armáda a svedla proti tamním trpaslíkům a lidem velkou bitvu, při které král Dáin padl a která vešla ve známost jako bitva v Dolu. Trpaslíci a lidé z Dolu v ní zvítězili a novým králem pod Horou se stal Thorin III., Dáinův syn.
zpět