Encyklopedie


Calmacil


Calmacil Gondorský Calmacil, osmnáctý král Gondoru

Calmacil, druhý syn Atanatara I., byl osmnáctým králem Gondoru. Narodil se roku 1058 a na trůn nastoupil roku 1294, když jeho starší bratr Narmacil I. zemřel jako bezdětný. Calmacil, stejně jako jeho otec a bratr, si liboval v pohodlí a vůbec neměl snahu věnovat se praktické správě říše. Ochotně tak využíval služeb svého staršího syna Minalcara, kterého byl jmenoval regentem už Narmacil I. roku 1240. Minalcar byl na rozdíl od svého otce a strýce schopný muž a už jako regent porazil Východňany a vysloužil si tak jméno Rómendacil, pod nímž byl známý, když se později sám stal králem. Mladší Calmacilův syn se jmenoval Calimehtar, ale není o něm známo nic víc, než že založil vedlejší linii královského rodu, ze které později vzešel Castamir Uchvatitel.

Protože Calmacil nastoupil na trůn ve značně vysokém věku, vládl pouhých deset let do své smrti v roce 1304, kdy korunu přijaljeho syn Rómendacil II. (jenž v té době fakticky vládl říši už 64 let jako regent).zpět