Encyklopedie


Maeglin


Maeglin byl synem Temného elfa Eöla a Aredhel, dcery Fingolfina. Narodil se roku 320 Prvního věku v Nan Elmothu v Eölově domě. Vzhledem se podobal noldorským elfům ze strany své matky, ale povahu zdědil spíše po otci.

Otec jej vyučoval ve svém kovářském umění a Maeglin s Eölem často navštěvoval trpaslíky v Ered Luin, od nichž se mnoho naučil. Matka mu ale vyprávěla příběhy o svých příbuzných Noldor (které Eöl nesnášel) a o městě Gondolin, kde bydlela předtím, než se seznámila s Eölem. Maeglin toužil spatřit Gondolin a Aredhel sama díky těmto příběhům chtěla Gondolin znovu navštívit. Eöl však o tom nechtěl ani slyšet, a tak jednou, když se sám vydal do Ered Luin, rozhodli se Aredhel a Maeglin utéci (Maeglin při tom ukradl Anguirel, meč svého otce, ukutý z meteorického železa).

Dostali se úspěšně až do Gondolinu, tajnou cestou, kterou přirozeně Aredhel znala. Eöl je však pronásledoval, byl zajat strážemi a předveden před krále Turgona. Tam požadoval vydání alespoň svého syna, aby se s ním mohl vrátit do Nan Elmothu. Maeglin to odmítl a Turgon navíc nechtěl propustit ani Eöla samotného, aby nebylo prozrazeno tajemství města. Eöl se pokusil svého syna raději zabít, než aby jej ponechal ve městě Noldor, ale Aredhel se obětovala a skočila do cesty otrávené šipce, kterou po něm vrhl. Následkem otravy zemřela a Eöl byl za to popraven – svržen z hradeb města, před zraky Maeglina. Před svou smrtí však ještě prorokoval, že Maeglin skončí stejně jako on.

Maeglina pak Turgon přijal za svého syna a udělal jej jedním z velkých šlechticů Gondolinu. Stal se vládcem Domu krtka, jednoho z Dvanácti domů Gondolinu. Zabýval se těžbou i kovářstvím. Objevil ložiska dobré rudy v horách Echoriath a založil důl Anghabar. Mnoho se naučil od Noldor a sám je také mnoho naučil mnohému, co dříve poznal od svého otce a trpaslíků. Díky tomu dokázal kovat zbraně lepší a kvalitnější, než byly dosud vyráběny, a proto byly zbraně z Gondolinu i v pozdějších věcích vysoce uznávány pro své jedinečné vlastnosti (je možné, i když to není doloženo, že právě z Maeglinovy dílny pocházely Glamdring, Orkrist a Žihadlo). Maeglin byl také tvůrcem Ocelové brány, poslední ze sedmi bran Gondolinu.

Přestože byl Maeglin jedním z nejvýše postavených elfů v Gondolinu, nebyl spokojený, protože toužil po Turgonově dceři Idril, své sestřenici. Elfové se ale neženili s takto blízkými příbuznými, a tak jeho touha neměla naději na úspěch a pomalu se změnila v temnotu v jeho srdci. Navíc Idril vytušila v Maeglinovi zárodek zla a nechtěla s ním nic mít.

Když vojsko Gondolinu vyráželo do Nirnaeth Arnoediad, odmítl Maeglin původní Turgonův plán, aby zůstal v Gondolinu jako regent, a místo toho vyrazil po boku krále do bitvy, kde osvědčil velkou statečnost.

Když o mnoho let později přišel do Gondolinu Tuor s poselstvím od Ulma, mluvil Maeglin proti němu a zásadně odmítal, aby Noldor opustili své město a hledali naději u moře, jak Ulmo radil. Mimo jiné i díky naléhání Maeglina se Turgon rozhodl neuposlechnout Ulmova poselství. Přijal ale Tuora a dal mu vysoké postavení u svého dvora. Když se za něj Idril provdala a měla s ním syna Eärendila, Maeglinova nedůvěra vůči Tuorovi se změnila v chladnou nenávist.

Tou dobou se kolem Gondolinu začala stahovat síť Morgothových zvědů, kteří se snažili zjistit přesnou polohu města, aby jej mohli zničit. Maeglin, při jedné ze svých výprav do dolů daleko v horách, byl zajat a předveden před Temného pána. Zastrašen mučením, koupil si život a svobodu tím, že Morgothovi vyzradil všechna tajemství polohy, přístupových cest a slabin Gondolinu na základě příslibu, že po dobytí města se sám stane vládcem Gondolinu jako Morgothův vazal. Pak ho Morgoth propustil a Maeglin se vrátil do města, jako by se nic nestalo.

Když Morgoth spustil svůj útok na Gondolin, Maeglin se svými věrnými zaútočil zevnitř. Jeho hlavním cílem bylo zmocnit se Idril a zabít Eärendila a Tuora. V souboji s Tuorem na hradbách Gondolinu však podlehl a byl svržen dolů z hradeb, tak jako jeho otec.zpět