Encyklopedie


Eöl


Eöl byl sindarský temný elf žijící v Beleriandu, narozen někdy během věku stromů až cca do roku 400 prvního věku.

Původně byl členem domu krále Thingola, ve svém domově v Doriathu však nebyl šťastný. Poté co byl doriath obklopen Melianiným pásem, uprchl, a po čase se usadil v Nan Elmothu východně od Doriathu.

Eöl byl jedním z nejdovednějších kovářů a řemeslníků ve Středozemi. Mezi jeho největší díla patří dva meče, Anglachel a Anguirel, které vyrobil z kovu pocházejícího z meteoritu. Kovářskému umění se Eöl naučil od trpaslíků z Nogrodu a Belegostu, se kterými se přátelil a byl v modrých horách často vítaným hostem. Eöl také vynalezl černý kov známý jako galvorn, ze kterého si vyrobil své černé brnění a které nosil na cestách z Nan Elmothu.

V třetím století prvního věku našel Eöl v Nan Elmothu Aredhel, sestru krále Turgona, která zde zabloudila na cestě za Fëanorovy syny, kteří sídlili na severovýchodě Beleriandu. Eöl se do ní zamiloval a svými kouzly ji dovedl až ke svému obydlí. Aredhel se stala jeho ženou a roku 320 prvního věku se jim narodil syn Maeglin.

Eöl však Aredhel i Maeglina držel ve svém obydlí násilím, a přesto že se Maeglin od Eöla naučil mnohému z jeho kovářského umění, což později zužitkoval ke slávě Gondolinu, svého otce nijak nemiloval. Když se Eöl roku 400 vypravil na další ze svých cest do modrých hor, Maeglin i Aredhel uprchli a vraceli se do Gondolinu. Eöl se však vrátil dříve, než sám předpokládal a vydal se svou ženu a syna pronásledovat. V himladu jej však dopadli noldorští elfové a předvedli jej před svého pána Curufina. Eöl Noldor nenáviděl, jelikož je vinil , že přinesli do středozemě válku, strpěl však Curufinovy posměšky na adresu jeho původu i manželství s Aredhel, jelikož doufal, že se mu do něj dostane pomoci. Nic se však nedozvěděl a Curufin ho propustil s tím že čím dříve odejde z jeho země, tím lepe. současně ho však varoval, aby nechal Aredhel být, jinak tuší, že se už se do svého temného domova Eöl nevrátí.

Když Eöl Aredhel nenašel u Fëanorových synů, správně uhodl že se vydali na západ hledat Gondolin. Nakonec ji dostihl u Brithiachu a sledoval je až ke korytu vyschlé řeky - vchodu do Gondolinu. Zde byl zajat a předveden před Turgona. Ten jej uvítal a byl ochoten jej v Gondolinu přijmout jako svého příbuzného. Eöl mu však řekl, že si přišel pouze pro Maeglina a že jeho zákon o cizincích v Gondolinu nerespektuje. Eöl tedy dostal na výběr: zůstat nebo zemřít. Zvolil to druhé - pokusil se ovšem otráveným kopím zabít i Maeglina, kterého chtěl uchránit před životem v Gondolinu. Zasáhl však Aredhel, která se do rány vrhla.

Když Aredhel příštího dne zemřela, byl Eöl Turgonem odsouzen k smrti a shozen z Caragdûru. Před smrtí však ještě Maeglinovi, který svého otce zavrhl, předpověděl že jednoho dne zemře stejně jako on. Tak se i stalo když byl Maeglin poté, co Gondolin zradil Morgothovi, zabit na tom samém místě Tuorem.zpět