Encyklopedie


Sindar

Eglath, Šedí elfové, Soumrační elfové

Grey-elves, Elves of the Twilight


Když při Velké pouti Teleri odpočívali ve Východním Beleriandu, jejich král Elwë Singollo se toulal v Nan Elmothu a tam spatřil Maiu Melian , tak na ně padlo kouzlo, takže tam dlouhé roky stál a díval se na ni a nepromluvil jediné slovo. Teleri nechtěli jít dál a čekali na něj. A když zakotvil Ulmo v Zátoce Balar s ostrovem, aby je převezl do Amanu, tak na něj nastoupili pouze Noldor a Vanyar, protože Teleri se o tom dověděli pozdě. Mnoho jich ale přišlo k pobřeží a vzali si za krále Elweho bratra Olweho. Tam s nimi často rozmlouval Ossë. Když uplynul čas, Ulmo vyslyšel prosby Noldor v Amanu a mnoho Teleri odvezl do Amanu. Ale někteří vyslyšeli prosby Osseho a zůstali. Ti všichni, co zůstali, se nazývali Sindar. Poté, co Elwë procitl, tak si Melian vzal a založili spolu království Doriath v lesích Neldoreth a Region. Sindar, kteří zůstali u pobřeží a často rozmlouvali s Ossëm, se nazývali Falathrim, protože obývali kraj zvaný Falas. Postavili přístavy Brithombar Eglarest a vládl jim Círdan Stavitel lodí. Sindar, kteří nebyli ve Falasu ani v Doriathu, se většinou toulali ve východním Beleriandu. Později, když do Beleriandu vpadli skřeti, se většina Sindar z východního Beleriandu stáhla do Doriathu, který byl obehnán Melianiným pásem. V Beleriandských válkách byly přístavy Brithombar a Eglarest dobyty a nakonec padl i Doriath, když Elweho zabili trpaslíci a Melian odešla, kvůli čemuž zmizel pás. Doriath padl v bitvě s Nogrodem. Pak ho sice obnovil Dior Eluchíl, ale brzo potom ho vydrancovali podruhé Feanorovi synové. Nakonec Zůstali jen Falathrim v Balaru; tam se také posbírali přeživší z Doriathu a Gondolinu i ostatní Noldor a Sindar. Po Válce hněvu tito přeživší sídlili v Lindonu pod vedením vládce Falathrim Círdana a Velekrále Noldor Gil-galada. Někteří Sindar ale odešli mezi Nandor a stali se jejich vládci, např. Amdír v Laurelindórenanu nebo Oropher v Temném hvozdu.


zpět