Encyklopedie


Teleri

Lindar, Nelyar


Jeden ze tří prvotních zástupů Eldar, dělí se na Nandor, Laiquendi, Sindar, Falathrim a Falmari. Teleri sami sebe nazývali Lindar. Jsou to potomci třetího páru elfů zrozených u Cuiviénenu, Elena a Elenyë. Jako třetí a největší zástup pochodovali na Velké pouti Teleri pod vedením Elweho. Před Hithaeglir se od nich četný zástup pod vedením Lenweho oddělil a dál nešel. To byli Nandor. Někteří z nich později pod vedením Lenweho syna Denethora přišli až do Ossiriandu. To byli Laiquendi. Když Teleri odpočívali ve Východním Beleriandu, jejich král Elwë Singollo se toulal v Nan Elmothu a tam spatřil Maiu Melian. Padlo na ně kouzlo, takže tam dlouhé roky stál a díval se na ni a nepromluvil jediné slovo. Teleri nechtěli jít dál a čekali na něj. A když zakotvil Ulmo v Zátoce Balar s ostrovem, aby je převezl do Amanu, tak na něj nastoupili pouze Noldor a Vanyar, protože Teleri se o tom dověděli pozdě. Mnoho jich ale přišlo k pobřeží a vzali si za krále Elweho bratra Olweho. Tam s nimi často rozmlouval Ossë. Když uplynul čas, Ulmo vyslyšel prosby Noldor v Amanu a mnoho Teleri odvezl do Amanu. To byli Falmari. Ale někteří vyslyšeli prosby Osseho a zůstali. To byli Falathrim a vystavěli ve Falasu přístavy Brithombar a Eglarest a vládl jim Círdan. Ostatní beleriandští Teleri se nazývali Sindar. Poté, co Elwë procitl, vzal si Melian a založili spolu sindarské království Doriath v lesích Neldoreth a Region. Ti Sindar, kteří nebyli v Doriathu, se většinou toulali ve východním Beleriandu. Později, když do Beleriandu vpadli skřeti, se většina Sindar z východního Beleriandu stáhla do Doriathu, který byl obehnán Melianiným pásem čar a kouzel. V Beleriandských válkách byly přístavy Brithombar a Eglarest dobyty a nakonec padl i Doriath, když Elweho zabili trpaslíci z Nogrodu a Melian odešla, kvůli čemuž zmizel pás. Doriath padl v bitvě s Nogrodem. Pak ho sice obnovil Dior Eluchíl, ale brzo potom ho vydrancovali podruhé Feanorovi synové. Nakonec zůstali jen Falathrim v Balaru; tam se také posbírali přeživší z Doriathu a Gondolinu i ostatní Noldor a Sindar. Po Válce hněvu tito přeživší sídlili v Lindonu pod vedením vládce Falathrim Círdana a Velekrále Noldor Gil-galada. Někteří Sindar ale odešli mezi Nandor a stali se jejich vládci, např. Amdír v Laurelindórenanu nebo Oropher v Temném hvozdu.

Falmari zatím žili na ostrově Tol Eressea a postavili město Alqualonde - Labutí přístav. Odmítli půjčit Feanorovi své bílé lodě, kvůli čemuž se odehrálo první Zabíjení rodných. Pak žili v klidu a pokoji, pokud je nějaká vlna nesmetla.zpět