Encyklopedie


Velká pouť

Great Journey

Velká cesta, Dlouhá cesta


Po tom, co Orome spatřil u Cuiviénenu elfy a zjistil, že je často Melkor unáší do Utumna, oznámil to ostatním Valar. Pak proběhla na severu Bitva Mocností, kdy byl Melkor poražen a odveden. Pak Orome elfům oznámil, že jestli chtějí, mohou jít s ním do Blažené říše a žít s Valar a Maiar ve světle Dvou Stromů. Aby zjistili, do čeho jdou, šli nejdříve tři vyslanci tří rodů: za Vanyar Ingwe, za Noldor Finwe a za Teleri Elwe. Když přišli zpátky, hned začali všechny přesvědčovat, že je to úžasné a ať rychle vyrazí. A oni pod vedením Oromeho taky vyrazili. Ti, co zůstali, se nazývali Avari, Neochotní. Vpředu šel nejmenší zástup; to byli Vanyar. Pak šel o něco větší zástup; to byli Noldor. A nakonec se loudal největší zástup - Teleri. Obešli po severní straně Helcar a došli k vysokým štítům Hithaeglir. Tu se od Teleri oddělil Lenwe, který šel vždy nejvíce vzadu, s početným lidem a dál nešli. Ti se nazývali Nandor. Až po dlouhých věcích Lenweho syn Denethor odvedl část Nandor dál Ossiriandu; ti se nazývali Laiquendi. Vanyar, Noldor a Teleri ovšem pochodovali dál; přešli i Ered Luin a vstoupili do Beleriandu. Když Vanyar, Noldor a Teleri odpočívali ve Východním Beleriandu, jejich král Elwë Singollo se toulal v Nan Elmothu a tam spatřil Maiu Melian. Padlo na ně kouzlo, takže tam dlouhé roky oba stáli. Teleri nechtěli jít dál a čekali na něj. A když zakotvil Ulmo v Zátoce Balar s ostrovem, aby je převezl přes Belegaer do Amanu, tak na něj nastoupili pouze Noldor a Vanyar, protože Teleri se o tom dověděli pozdě. Mnoho jich ale přišlo k pobřeží a vzali si za krále Elweho bratra Olweho. Tam s nimi často rozmlouval Ossë. Když uplynul čas, Ulmo vyslyšel prosby Noldor v Amanu a mnoho Teleri odvezl do Amanu. Ale někteří vyslyšeli prosby Osseho a zůstali. Ti se nazývali Falathrim, ale název pro všechny Teleri, co zůstali v Beleriandu a dál nešli, byl Sindar. Pak Noldor postavili na pahorky Túna město Tirion, Vanyar sídlili přímo ve městě Valimaru s Valar a Maiar, Falmari (název pro Teleri, co dopluli do Amanu) žili na ostrově Tol Eressea v městě Alqualonde. Tak skončila Velká pouť a elfové byli rozeseti po celém světě.


zpět