Encyklopedie


Falathrim


Elfové, konkrétně Sindar, kteří pod vedením Círdana Stavitele lodí sídlili ve Falasu. Měli dvě velká sídla - přístavy Brithombar a Eglarest. Postavili také věž Barad Nimras na mysu mezi nimi jako obranu pro případ, že by se Morgoth pokusil zaútočit z moře. To se však nikdy nestalo; Morgorth i jeho služebníci se moře stranili. Falathrim tak měli možnost volně se plavit podél pobřeží, a tak mohli námořním výsadkem pomoci Noldor v Hithlumu proti útoku Morgothových vojsk.

Zkáza jejich sídel však nakonec přišla z pevniny, když po Dagor Bragollach byly oba jejich přístavy obleženy, dobyty a vypleněny, zatímco Falthrim se na lodích stáhli na ostrov Balar.

Po Válka hněvu se smísili s elfy v Lindonu.zpět