Encyklopedie


Angband


Angband byla Morgothova pevnost na sever od Beleriandu. Tehdy ji Morgoth nepostavil jako své sídlo, ale jako pevnost, která měla chránit Morgothovo území proti možnému útoku z Valinoru. Kolem ní vztyčil vysoké pohoří Thangorodrim. Stala se ale sídlem Saurona. Morgothovým sídlem bylo tehdy Utumno.

Když Valar dobyli Utumno (ale ne Angband), zajali Morgotha a předvedli ho před Manwëho soud. Manwë rozhodl, že Morgoth bude na tři věky uvězněn v pevnosti jménem Mandos.

Když byl Morgoth propuštěn, mohl se toulat po Valinoru. To se ukázalo jako chyba - šířil mnoho lží, zejména tu lež, že Valar drží elfy ve Valinoru, aby je tam věznili a aby Středozemi mohli vládnout lidé. Valar sice chtěli, aby Středozemi vládli lidé, ale nechtěli elfy věznit. Těmito lžemi byl zkažen Fëanor.

V pustině Avathar ale Morgoth začal plodit nové zlo - připravoval zničení Dvou stromů, které osvětlovaly Valinor. S pomocí pavoučnice Ungoliant se mu záměr zdařil a na cestě do Angbandu ukradl silmarily z Fëanorovy pevnosti Formenos a zároveň tam zabil Fëanorova otce Finwëho. Morgoth nakonec uprchl do Angbandu. Fëanor se pak rozhodl bojovat proti Morgothovi. To ho ale nepřesvědčilo, že Valar elfy v Amanu věznit nechtějí.

Od té doby se Angband stal Morgothovým sídlem. Zároveň si od té doby můžeme připomínat jeho zbabělost, i když byl silný. Jen jednou sám bojoval, a to s Fingolfinem.

Fëanor byl nakonec zabit v 2. bitvě Beleriandských válek - Dagor-nuin-Giliath (Bitva pod hvězdami), když pronásledoval Morgothovy skřety do Angbandu. V té bitvě byl také zajat i Fëanorův nejstarší syn Maedhros, který byl později vysvobozen Fingolfinovým synem Fingonem.

Po 4.bitvě Beleriandských válek - Dagor Bragollach (Bitva náhlého plamene) Morgoth zajal Fingolfina a zabil ho, i když se Fingolfin statečně bránil.

Někdy po Dagor Bragollachu Sauron vyšel z Angbandu - natrvalo.

Po 5.bitvě Beleriandských válek - Nirnaeth Arnoediadu Húrin Thalion, jeden z nejproslulejších lidských válečníků byl v Angbandu zajat a pobyl si tam 28 let.

Morgoth v Angbandu pak zůstal až do Války hněvu, kdy Valar dobyli Angband a Morgoth byl vyhnán z Ardy.
zpět