Básně z Hobita

Chip the glasses and crack the plates / Rozbij talíř, třískni flaší
4. březen 2006
"... To pan Pytlík těžko snáší -
sklenkou křápni ještě víc! ..."
Far over the misty mountains cold / Dřív nežli vzejde světlo dne
4. březen 2006
"... jdem do hlubin, kde vládne stín,
hledat své zlato kouzelné. ..."
O! What are you doing / Kampak sem zvenku
4. březen 2006
"... Kampak sem zvenku? Co byste rádi?
Snad podkověnku? Řeka si pádí!
Tma už se snáší Roklinkou naší! ..."
Clap! Snap! the black crack! / Chňap! Lap! Strop sklap!
4. březen 2006
"... Tam dolů hned, kde vládne skřet,
hohó, tam s tebou šup! ..."
Hádanka o hoře
4. březen 2006
"Kořeny má škryté v žemi,
vypíná še nad jedlemi, ..."
Hádanka o zubech
4. březen 2006
"Třicet běloušů na rudé líše, ..."
Hádanka o větru
4. březen 2006
"Bež hlašu pláče,
bež nehtů štípá, ..."
Hádanka o slunci
4. březen 2006
"K oku v tváři blankytné se točí
v tváři zelené zas jiné oči. ..."
Hádanka o tmě
4. březen 2006
"Není ji vidět, není ji cítit, ..."
Hádanka o vejci
4. březen 2006
"Bez klíče a víka schránka pokladní, ..."
Hádanka o rybě
4. březen 2006
" Nemá plíce, přece dýchá, ..."
Hádanka o člověku, rybě a kočce
4. březen 2006
"Beznožka leží na jednonožce, ..."
Hádanka o čase
4. březen 2006
"Všechno žere, všechno še v něm žtrácí, ..."
Fifteen birds in five firtrees / Patnáct ptáčků na pět jedlí
4. březen 2006
"Patnáct ptáčků na pět jedlí,
plameny jim pírka zvedly! ..."
Burn, burn tree and fern / Hoř, ohni hoř
4. březen 2006
"... Dus je a smaž, ať radost máš!
Ať shoří vousy a dech se rdousí! ..."
The wind was on the withered heath / Vál vítr přes uvadlý vřes
4. březen 2006
"... Pak vítr k východu se zdvih,
les znehybněl a ztich, ..."
Old fat spider spinning in a tree / Starej tlustej pabouk přede nit
4. březen 2006
"... Pabouku! Nafouku!
Mizernej vykouku! ..."
Lazy Lob and crazy Cob / Bubřináč s blbým Bublinou
4. březen 2006
"Bubřináč s blbým Bublinou
jdou na mne se svou sítí ..."
Roll-roll-roll-roll / Val se - val se - val
4. březen 2006
"... Hej rup! Žbluňk! Šup!
Dolů dírou, dolů hup!"
Down the swift dark stream you go / Do svých krajů hleďte plout
4. březen 2006
"... K jihu dál a k jihu dál,
aby den vás přivítal! ..."
The King beneath the mountains / Král slují pod horami
4. březen 2006
"... Zas korunován nyní,
za zvuku nových strun ..."
Under the Mountain dark and tall / Pod Horou, která temně ční
5. březen 2006
"... Je mrtev drak, a stejně tak
zhynou i jiní zlosyni. ..."
The dragon is withered / Drak padl v boji
5. březen 2006
"... Rzí se meč láme,
trůn jistý není ..."
Sing all ye joyful, now sing all together / Zpívejte všichni, zpívejte v plesu!
5. březen 2006
"... Poutníček hajá. Ať měkce si leží!
Olše a vrba nechť ho střeží! ..."
Roads go ever ever on / Cesty vedou dál a dál
5. březen 2006
"... Cesty vedou pořád dál
pod mraky i hvězdami,
ale ten, kdo cestoval,
teď se domů vrátit smí. ..."