Básně z Hobita

Old fat spider spinning in a tree / Starej tlustej pabouk přede nit


Old fat spider spinning in a tree!
Old fat spider can’t see me!
Attercop! Attercop!
Won’t you stop,
Stop your spinning and look at me!

Old Tomnoddy, all big body,
Old Tomnoddy can’t spy me!
Attercop! Attercop!
Down you drop!
You’ll never catch me up your tree!Starej tlustej pabouk přede nit!
Tlustej pabouku, teď si mě chyť!
Pabouku! Nafouku!
Mizernej vykouku!
Přestaň, nebo protrhnu ti síť!
Starej Bubřino, teďka se styď!

Nevidíš mě, Bubřináči, viď?
Pabouku! Nafouku!
Spadni sem na louku!
Neuvidíš ze mne ani píď!Zveřejněno: 4. březen 2006
zpět