Básně z Hobita

Under the Mountain dark and tall / Pod Horou, která temně ční


Under the Mountain dark and tall
The King has come unto his hall!
His foe is dead, the Worm of Dread,
And ever so his foes shall fall.

The sword is sharp, the spear is long,
The arrow swift, the Gate is strong;
The heart is bold that looks on gold;
The dwarves no more shall suffer wrong.

The dwarves of yore made mighty spells,
While hammers fell like ringing bells
In places deep, where dark things sleep,
In hollow halls beneath the fells.

On silver necklaces they strung
The light of stars, on crowns they hung
The dragon-fire, from twisted wire
The melody of harps they wrung.

The mountain throne once more is freed!
O! Wandering folk, the summons heed!
Come haste! Come haste! Across the waste!
The king of friend and kin has need.

Now call we over mountains cold,
“Come back unto the caverns old”!
Here at the Gates the king awaits,
His hands are rich with gems and gold.

The king has come unto his hall
Under the mountain dark and tall.
The Worm of Dread is slain and dead,
And ever so our foes shall fall!
Pod Horou, která temně ční,
zas vládne král svou jeskyní!
Je mrtev drak, a stejně tak
zhynou i jiní zlosyni.

Má ostrý meč náš silný král
a rychlý šíp a pevný val;
a drahokam a zlato nám
dá kuráž ubránit se dál.

Znal naše kouzla zemský klín,
když rod náš s třeskem kovadlin
kul klenoty, a temnoty
zaháněl v slujích, kde spal stín.

Dali jsme stříbru hvězdný třpyt,
korunám zlatým slunce svit,
pro krásu krás a hvězdný jas
jsme nechali své harfy znít.

Je zase volná horská říš!
Ó, bludný lide, výzvu slyš
a spěchej sem, ať v domě svém
vlastního krále podpoříš!

Přes chladné hory zní náš hlas:
Vraťte se domů mezi nás!
A král vám rád svůj vděk dá znát,
u horské brány čeká vás.

Zas vládne král svou jeskyní
pod Horou, která temně ční.
A stejně tak, jak padl drak,
padnou i jiní zlosyni!


Zveřejněno: 5. březen 2006
zpět