Básně z Hobita

Sing all ye joyful, now sing all together / Zpívejte všichni, zpívejte v plesu!


Sing all ye joyful, now sing all together!
The wind's in the tree-top, the wind's in the heather;
The stars are in blossom, the moon is in flower,
And bright are the windows of Night in her tower.

Dance all ye joyful, now dance all together!
Soft is the grass, and let foot be like feather!
The river is silver, the shadows are fleeting;
Merry is May-time, and merry our meeting.

Sing we now softly, and dreams let us weave him!
Wind him in slumber and there let us leave him!
The wanderer sleepeth. Now soft be his pillow!
Lullaby! Lullaby! Alder and Willow!
Sigh no more Pine, till the wind of the morn!
Fall Moon! Dark be the land!
Hush! Hush! Oak, Ash, and Thorn!
Hushed be all water, till dawn is at hand!Zpívejte všichni, zpívejte v plesu!
V korunách vítr, ve zvoncích vřesu!
Rozkvetla luna i hvězdy svěží,
rozžehla okna noc své věži.

Tančete všichni, tančete v plesu!
Hebká je tráva, jak pírko se vznesu!
Proud teče stříbrem, stín prchá v háji,
radostná schůzka v radostném máji.

Zpívejme tiše, ať neprosne ze sna,
když kolébá ho laskavá vesna!
Poutníček hajá. Ať měkce si leží!
Olše a vrba nechť ho střeží!

Nevzdychej, sosno, spát aby moh!
Zapadni luno, ať padne tma!
Pst! Všichni tiše! Dub, jilm i hloh!
Zmlkněte vody, pokoj ať má!


Zveřejněno: 5. březen 2006
zpět