Básně z Hobita

Roll-roll-roll-roll / Val se - val se - val


Roll-roll-roll-roll,
roll-roll-rolling down the hole!
Heave ho! Splash plump!
Down they go, down they bump!Val se - val se - val
dolů dírou dál!
Hej rup! Žbluňk! Šup!
Dolů dírou, dolů hup!


Zveřejněno: 4. březen 2006
zpět