Encyklopedie


Král Durinova lidu

King of Durin's Folk


Titul Král Durinova lidu náležel hlavě Durinova rodu, který vládl jako pán celého Durinova lidu, ať už v jeho původním sídle, Khazad-dûm, nebo ve vyhnanství. Podle toho, kde tito králové vládli, používali také další tituly jako Král Khazad-dûm nebo Král pod Horou.

Králové Durinova lidu byli vždy potomci Durina I. v nejstarší mužské linii a královský titul se předával zpravidla z otce na syna (v zaznamenané historii známe jen jeden případ, kdy tomu bylo jinak, a sice když Thorin II. zahynul bezdětný v bitvě pěti armád a králem se stal jeho bratranec Dáin II.).

Pět králů po Durinovi I. dostalo též jméno Durin (II.-VI.) a trpaslíci věřili, že se jedná o jeho převtělení a že přijde ještě jeden poslední, který obnoví zašlou slávu Khazad-dûm.

Neznáme žádný kompletní seznam králů Durinova lidu, souvislou řadu králů a rodokmen Durinova rodu známe až z druhé poloviny Třetího věku; podle průměrné doby mezi jednotlivými generacemi můžeme usuzovat, že během 6500 let, které uplynuly mezi Durinem I. a známými králi mohlo vládnout v Khazad-dûm kolem padesáti králů Durinova lidu, jejichž jména neznáme.

Známí králové Durinova lidu

Jméno narození smrt říše poznámky
Durin I. Nesmrtelný Roky Stromů První věk Khazad-dûm Jeden ze Sedmi otců trpaslíků a zakladatel Dlouhovousáčů, Durinova lidu. Vládl svému lidu po mnoho staletí; tak dlouho, že se stal známým jako Durin Nesmrtelný. Nakonec však někdy v Prvním věku zemřel.
Durin II.     Khazad-dûm  
Durin III. první polovina Druhého věku první polovina Druhého věku Khazad-dûm Byl králem Khazad-dûm v době ukování Prstenů moci. Byl velkým přítelem Celebrimbora, pána Eregionu, a dostal od něj jeden ze Sedmi prstenů.
Durin IV. konec Druhého věku začátek Třetího věku Khazad-dûm Byl králem v době války Posledního spojenectví a vedl své vojsko do války jako spojenec Elendila a Gil-galada.
Durin V. první polovina Třetího věku první polovina Třetího věku Khazad-dûm  
Durin VI. 1731 1980 † Khazad-dûm Byl králem v době probuzení Balroga. Balrog ho zabil a proto byl později znám jako Durinova zhouba.
Náin I. 1832 1981 † Khazad-dûm Vládl jen rok, než byl také zabit Durinovou zhoubou.
Thráin I. 1934 2190 Erebor Odvedl velkou část svého lidu z Khazad-dûm na sever, založil království Erebor a stal se prvním králem pod Horou.
Thorin I. 2035 2289 Erebor, Ered Mithrin Opustil Erebor a přestěhoval se do Ered Mithrin.
Glóin 2136 2385 Ered Mithrin  
Óin 2238 2488 Ered Mithrin  
Náin II. 2338 2585 Ered Mithrin Za jeho vlády začaly být prosperující trpasličí sídla v Ered Mithrin ohrožovány útoky draků ze severu.
Dáin I. 2440 2589 † Ered Mithrin Byl i se svým druhým synem zabit ledovým drakem v bráně svých síní
Thrór 2542 2790 † Ered Mithrin, Erebor, vyhnanství, Vrchovina Odvedl svůj lid z Ered Mithrin zpět do Ereboru. Vládl jako král pod Horou více než 180 let, když i Erebor se stal kořistí draka (Šmaka). Thrór s částí svého lidu unikl a po čase putování se usadil na Vrchovině. Později se vydal do Khazad-dûm, ale byl zabit skřetím králem Azogem.
Thráin II. 2644 2850 † Vrchovina, Ered Luin Pomstil svého otce ve Válce trpaslíků a skřetů, porazil Azoga v bitvě v Azaulbizaru. Později přesídlil z Vrchoviny a založil nové sídlo v Ered Luin. Nakonec se s malou družinou vydal zpět k Ereboru, ale byl zajat Černokněžníkem a umučen v kobkách Dol Gulduru, kde mu byl také vzat Durinův prsten.
Thorin II. Pavéza 2746 2941 † Ered Luin, Erebor Po mnoho let vládl v Ered Luin, ale podobně jako jeho otec se rozhodl pokusit se znovu získat království Erebor. Za pomoci Gandalfa a Bilbo Pytlíka se mu to podařilo. Šmak byl zabit, ale jeho smrt přilákala mnoho nepřátel a Thorin padl v Bitvě pěti armád před branami Ereboru. Jediní další potomci krále Thróra, Thorinovi synovci Fíli a Kíli, také zahynuli v bitvě, a tak titul krále přešel na linii Gróra, mladšího syna Dáina I.
Dáin II. Železná noha 2767 3019 † Erebor Thorinův bratranec, pravnuk Dáina I. Vládl po mnoho let jako Král pod Horou, byl zabit ve Válce o Prsten, v bitvě v Dolu.
Thorin III. Kamenná přilba 2866 začátek Čtvrtého věku Erebor Po smrti svého otce byl obležen v Ereboru, ale po porážce Saurona prolomil obklíčení a porazil nepřátele. S jeho vládou končí podrobné záznamy o Durinově rodě.
Durin VII.     Khazad-dûm Podle trpasličího proroctví poslední převtělení Durina I., měl přivést svůj lid zpět do Khazad-dûm.zpět