Encyklopedie


Dlouhovousáči

Longbeards

Durinův lid

Durin's Folk


Dlouhovousáči je jeden ze sedmi původních skupin trpaslíků, jejich praotcem je Durin I.. Byli ze všech druhů trpaslíků nejvýznamnější, protože Durin byl nejstarším z praotců, a pravděpodobně také nejpočetnější (přinejmenším na severozápadě Středozemě).

Jejich hlavním sídlem bylo Khazad-dûm, neboli Moria, kde žili od jejícho založení králem Durinem dávno ve věku hvězd, až do poloviny Třetího věku. Ve Druhém věku načas rozvinuli velké přátelství s noldorskými elfy z Eregionu. Ve Třetím věku při jejich kopání v hlubinách Morie probudili balroga, který zabil jejich krále a vyhnal je. Poté jejich králové sídlili načas v Ereboru, později v Šedých horách a pak opět v Ereboru, zatímco vedlejší větev se usadila v Železných horách.

Z Ereboru byl král Thrór a jeho lid vyhnán drakem Šmakem, načež se Dlouhovousáči znovu rozptýlili. Thrór se svými věrnými se usadil na Vysočině, ale po čase se vydal prozkoumat Morii, kde byl zavražděn skřetem Azogem.

To vyvolalo válku trpaslíků a skřetů, neboť Thrórův syn Thráin svolal všechny Dlouhovousáče a na pomoc jim přišlo dokonce mnoho trpaslíků z jiných skupin, aby pomstili potupu krále Durinova lidu. Ve válce zvítězili, avšak jen za cenu velkých ztrát (hlavně při bitvě v Azanulbizaru) a také se nemohli vrátit ani do Khazad-dûm, ani do Ereboru, a tak jich většina usadila v Modrých horách.

Teprve díky výpravě k Ereboru a smrti Šmaka se Dlouhovousáčům podařilo obnovit Erebor pod vládou krále Dáina II..

Koncem třetího věku podnikli pod vedením Balina ještě jeden pokus usadit se znovu v Morii, který však skončil tragicky.

Ve Čtvrtém věku založili někteří trpaslíci z Ereboru pod vedením Gimliho novou kolonii ve Třpytivých jeskyních.

Podle proroctví pak měl přijít jednoho dne král Durin VII., který konečně obnoví zašlou slávu Khazad-dûm.zpět