Encyklopedie


Vysočina

Wold


Náhorní oblast v severovýchodním Rohanu, mezi Anduinou, Lipavou a Fangornem.
Roku 2510 vpadli na Vysočinu přes Nehlubiny Balchothové z východu. Gondorskou armádu, která na ně zaútočila, zatlačili Balchothové na sever na Pole Celebrantu, kde jim však vpadlo do zad vojsko Eorla Mladého z Éothéodu na Severu.
Když byl založen Rohan, Vysočina byla ještě načas ovládána nepřáteli. 2545 padl Eorl v bitvě na Vysočině. Nepřátelé byli vyhnáni až druhým králem Bregem.zpět