Encyklopedie


Grór


Grór byl trpaslík z královského rodu Durinova lidu, třetí syn krále Dáina I.. Narodil se roku 2563 za vlády svého děda Náina II. v Šedých horách, kde tehdy byly už po několik generací hlavním sídlem Durinova lidu. Měl dva starší bratry, Thróra a Fróra.

Za vlády Grórova otce Dáina I. však začali na trpasličí osídlení v Šedých horách útočit draci ze severu a postupně plenili jejich sídla, až v roce 2589, když bylo Grórovi pouhých dvacet šest let, padl i sám král Dáin spolu se svým druhým synem Frórem na prahu svých síní.

Zbylí dva královi synové spolu s většinou obyvatel pak ze Šedých hor odešli. Zatímco nejstarší syn a dědic Thrór se vrátil do Ereboru, kde už kdysi sídlil jeho předek Thráin I., Grór s částí lidu odešel dál na východ do Železných hor, kde založil své nové sídlo a stal se vládcem vlastního panství.

Železné hor se postupně staly staly prosperující trpasličí zemí díky bohatství svých nerostných surovin a obchodním kontaktům s Ereborem a Seveřany z Dolu. V této době, roku 2665, se Grórovi narodil syn a dědic Náin.

Tomuto všestranně výhodnému uspořádání zasadil ránu drak Šmak, který roku 2770 Erebor a Dol vyplenil. Mnoho z Ereborských trpaslíků však našlo útočiště právě v Železných horách, z nichž se tak stala nejmocnější trpasličí říše na severu Středozemě (zatímco král Thrór a jeho potomci žili ve vyhnanství na Vysočině a později v Ered Luin v mnohem skromnějších podmínkách).

Na samém sklonku života Gróra zasáhly ještě dvě nešťastné události. Nejprve byl roku 2790 jeho bratr, král Thrór, zavražděn skřetem Azogem. Následně nový král Thráin II. jako odvetu vyhlásil válku trpaslíků a skřetů, do níž vyslaly i Železné hory početné vojsko, vedené Náinem a jeho synem Dáinem (o účasti Gróra samotného nemáme zprávy). A v bitvě v Azanulbizaru padl mezi mnoha jinými trpaslíky i Grórův syn Náin. Dědicem se tak stal jeho teprve dvaatřicetiletý vnuk Dáin, který si naopak v bitvě vydobil hrdinnou pověst zabitím Azoga.

Grór vládl jako pán Železných hor dlouhých dvě stě patnáct let. Zemřel roku 2805, načež po něm nastoupil jeho vnuk Dáin, který vládl dalších 136 let jako pán Železných hor, ale po smrti Thorina II., posledního Thrórova potomka, roku 2941, se stal králem Durinova lidu.zpět