Encyklopedie


Vrchovina

Dunland


Oblast v Enedwaithu, na západním úbočí Mlžných hor severně od Železného pasu. Byla osídlena Vrchovci už od Druhého věku, kdy utíkali z přímořských oblastí před Númenorejci. Vrchovci nikdy neměli rádi Dúnadany a ani za největšího rozkvětu Gondoru a Arnoru, kdy byl na Severojižní cesě rušný provoz, se příliš nestýkali s jinými lidmi. To se jim vyplatilo při Velkém moru roku 1636, kdy byli postiženi jen lehce. Jejich počet postupem času vzrůstal a protože pozornost Gondoru se upírala k odrážení útoků Východňanů a lid země Calenardhon řídnul, začali se bez překážek trousit na východ a usidlovat se v zemích patřících Gondoru, včetně Angrenostu, kde se postupně mísili s lidem zdejších strážců. Jejich plány však byly překaženy, když přišel ze severu Eorl Mladý, přivedl početný lid z Éothéodu a založil království Rohan. Od té doby Vrchovci Rohiry nenáviděli a škodili jim, kdy mohli.
Rohanský král Aldor Starý vyhnal poslední Vrchovce, kteří se zdržovali na východ od Želíze a vyplenil část Vrchoviny, čímž zajistil Rohanu na nějakou dobu mír.
Když v Železném pase vymřel rod dědičných náčelníků, přešla moc na jiný rod, který byl částečně nakloněn Vrchovcům. V roce 2710 byli Vrchovci jako přátelé vpuštěni do Železného pasu, ale zmocnili se ho a pobili poslední strážce, kteří s nimi ještě nechtěli splynout.
Král Déor se 2710 jižně od Železého pasu střetl s vojskem Vrchovců, porazil ho, ale ke svému údivu zjistil, že Železný pas je též nepřátelský, ačkoli si myslel, že ho osvobodil z obklíčení Vrchovců. Déor pak vyhnal Vrchovce z Rohanu, ale ze Železného pasu je nebylo možno vypudit. Roku 2758 přišla Dlouhá zima. Rohirové hodně strádali a Vrchovci využili příležitosti a opět obsadili Rohan, dokonce se jejich vůdce Wulf usadil v Edorasu a prohlásil se za krále. Rohirové se stáhli do Šeré Brázdy a Aglarondu, ale zimou trpěli nejen obránci, ale i obléhající. Tak když na jaře králův synovec Fréaláf znovu dobyl Edoras a přijel k Železnému pasu, Vrchovci byli také vyhladovělí a vzdali se. Železný pas potom zůstal prázdný, ale ne nadlouho.
Při Fréaláfově korunovaci roku 2759 se objevil čaroděj Saruman a nabídl se, že převezme správu Železného pasu a opraví jej. Král Fréaláf i gondorský správce Beren to uvítali a Saruman dostal klíče od Orthanku.
Saruman zprvu pomáhal Rohirům, ale časem začal mít vlastní plány, mezi něž patřilo i obsazení Rohanu. A k tomu se mu dobře hodili právě Vrchovci, ve kterých jen povzbudil jejich přirozenou nenávist vůči Rohanu. Vrchovci mu posloužili také k jeho k jeho temným kouzlům, kterými skřížil skřety a lidi a vytvořil odporné poloskřety.
Když byl Saruman poražen, Vrchovci se stáhli na Vrchovinu a Rohan už neobtěžovali, přestože nejspíš nestratili nic ze své nenávisti k Seveřanům.zpět