Encyklopedie


Beren (správce Gondoru)


Beren byl devatenáctý vládnoucí správce Gondoru.

Narodil se roku 2655 jako syn správce Egalmotha a po svém otci nastoupil roku 2743. Za jeho vlády přišla Dlouhá zima v letech 2758-59, kdy byl Gondor napaden z jihu loďstvy Umbarských korzárů, zatímco do Rohanu vpadli Východňané i Vrchovci, kteří přinutili Rohiry uchýlit se do horských útočišť. Gondor sice nebyl zasažen tak tuhou zimou jako severnější oblasti, ale přesto se Berenovi teprve na jaře 2759 podařilo vyhnat korzáry a vyslat na sever pomoc Rohanu.

Po odražení tohoto útoku řešil správce problém, co s Železným pasem, aby byla zajištěna ochrana proti Vrchovcům, a přitom Gondor zbytečně neoslaboval své obranné linie na východě a na jihu. A právě v tom čase se objevil čaroděj Saruman, který přinesl Berenovi a rohanskému králi Fréaláfovi mnoho darů a nabídl se, že se Zelezného pasu ujme sám. Správce Beren souhlasil, neboť se to tehdy zdálo jako velmi výhodné řešení (ačkoli později se ukázalo, že to bylo mylné), a dal Sarumanovi klíč od Orthanku.

Beren vládl pouhých dvacet let do své smrti roku 2763. Po něm nastoupil jeho syn Beregond.zpět