Encyklopedie


Eärnil II.


Eärnil II., syn Siriondilův, byl předposlední král Gondoru z Anárionova rodu. Narodil se roku 1883 T. v. ve vedlejší větvi Anárionova rodu (byl potomkem mladšího syna krále Telumehtara) a ve velkém útoku Vozatajů roku 1944 byl velitelem jižní armády, která bránila Gondor před útokem z Haradu, zatímco jeho vzdálený příbuzný král Ondoher byl velitelem severní armády. Severní armáda byla poražena a král Ondoher i jeho synové Artamir a Faramir padli, ale Eärnil s jižní armádou zvítězil a rychle se přesunul na sever, kde shromáždil zbytky severní armády a zaútočil na nic netušící a hodující Východňany. Tak získal slavné vítězství v bitvě u tábora, která nadlouho potlačila východní hrozbu pro Gondor.

Království se ale v tu chvíli ocitlo bez krále, neboť mladší syn krále porušil zvyklost, podle které měl zůstat mimo bitvu, aby bylo zaručeno následnictví. Říši tak jeden rok vládl správce Pelendur. Na gondorský trůn tehdy vznesl nárok král Arvedui z Arthedainu z Isildurova rodu, který byl manželem Ondoherovy dcery Fíriel. Pelendur a Gondorská rada však nárok zamítli s odůvodněním, že koruna má zůstat v Anárionově rodě. Následujícího roku (1945) tak získal vládu Eärnil jako Ondoherův nejbližší žijící příbuzný.

Eärnil byl moudrým králem, dobře spravoval říši a podařilo se mu Gondor obnovit po desetiletíc hnájezdů Východňanů. Dokonce si dovolil vyslat námořní cestou vojsko na sever, na pomoc Arthedainu proti Černokněžnému králi Angmaru. Velením tehdy pověřil svého syna Eärnura, který vybojoval velké vítězství v bitvě u Fornostu, i když severní království se již zachránit nepodařilo.

Eärnil II. vládl Gondoru 98 let. Po Eärnilově smrti v roce 2043 se ale i vláda Anárionova rodu v Gondoru přiblížila svému konci. Nastoupil jeho syn Eärnur, který se však nikdy neoženil a nezajistil říši následníky. Po pár letech vyslyšel výzvu k souboji od Černokněžného krále a vydal se na smrt. Tím vymřela i tato mladší větev Anárionova rodu, z níž pocházel Eärnil II., a žádný další uchazeč o trůn, jehož nárok by byl nezpochybnitelný, nebyl nalezen. Od té doby pak zůstal Gondor téměř tisíc let bez krále, pod vládou správců, než nastoupil Aragorn Elessar z Isildurova rodu, který byl mimo jiné také potomkem princezny Fíriel.zpět