Encyklopedie


Siriondil (syn Calimmacilův)


Siriondil, syn Calimmacilův, byl gondorský šlechtic z vedlejší větve Anárionova rodu. Není známý rok jeho narození, ale víme, že roku 1883 se narodil jeho syn a Siriondil sám zemřel před rokem 1945. Jeho otec Calimmacil byl synem Arciryase, který byl sám mladším synem slavného krále Telumehtara Umbardacila. Arciryasův starší bratr byl král Narmacil II., jehož linie držela Gondorský trůn až do smrti krále Ondohera.

Siriondil sám není v historii znám žádným konkrétním činem. Jeho hlavní důležitost pro dějiny Gondoru spočívá v tom, že jeho syn Eärnil, významný vojenský velitel, se stal v roce 1944 nárokovatelem gondorské koruny poté, co celá starší větev královského rodu vymřela (král Ondoher, jeho synové i jeho synovec zahynuli v bitvě proti Vozatajům). Eärnil se pak skutečně roku 1945 stal třicátým druhým králem Gondoru jako Eärnil II.. Je zřejmé, že v tomto roce už tedy nebyl Siriondil naživu, protože jinak by se hlavou rodu a králem Gondoru stal on.

Přestože Siriondil zajistil pokračování královského rodu, i jeho potomstvo během dvou generací vymřelo s jeho vnukem Eärnurem, který zůstal bezdětný.zpět