Encyklopedie


Artamir


Artamir byl nejstarším synem krále Ondohera Gondorského a korunním princem. Stejně jako jeho otec a mladší bratr Faramir však zahynul roku 1944 v bitvě proti Vozatajům při překvapivém útoku u Morannonu.

Smrt krále i obou jeho synů tehdy vedla ke krizi v nástupnictví, neboť nebyl žádný blízký příbuzný, který by mohl okamžitě nastoupit na trůn. Gondoru proto rok vládl správce Pelendur. Nárok na trůn vznesl Artamirův švagr Arvedui z Isildurova rodu z Arnoru, který byl manželem Artamirovy sestry, princezny Fíriel. Nakonec však byl odmítnut a korunu dostal vojevůdce Eärnil z vedlejší větve Anárionova rodu.zpět