Encyklopedie


Arciryas


Arciryas byl gondorský princ z Anárionova rodu. Byl mladším synem Telumehtara, dvacátého osmého krále Gondoru. Jeho přesné datum narození není známo, ale muselo to být někdy po roce 1684, kdy se narodil jeho starší bratr Narmacil. Měl syna Calimmacila.

Po smrti krále Telumehtara nastoupil na trůn Arciryasův starší bratr Narmacil II. a po něm jeho potomci, takže Arciryasovi vlastní potomci představovali pouze boční linii Anárionova rodu. To se však změnilo, když hlavní linie rodu vymřela následkem velkého útoku Vozatajů roku 1944. Po ročním interregnu se nakonec stal novým gondorským králem Arciryasův pravnuk Eärnil II..zpět