Encyklopedie


Galadhrim


Galadhrim byli elfové, většinou nandorského a avarinského, částečně i sindarského původu, kteří obývali lesy Lothlórienu. Jméno Galadhrim znamená sindarsky "Stromový lid" a získali jej kvůli svému zvyku přebývat na talanech ve větvích stromů.

Teleri, kteří opustili Velkou cestu Eldar na východní straně Hithaeglir, se nazývali Nandor. Někteří z nich se usadili v údolích Anduinu a později založili říše Lindórinand (Lórien), zatímco další osídlili Velký zelený hvozd.

Zpočátku byli elfové z Lórienu malým a roztroušeným národem. Postupem času se mezi ně přimísili i Avari, kteří přišli později z východu. Po zničení Beleriandu a Válce hněvu se do těchto zemí přistěhovali mnozí Sindar: Amdír se spolu se svým synem Amrothem usadil v Lórinandu, kde se stal králem Galadhrim, zatímco další Sinda, Oropher, se stal králem Velkého zeleného hvozdu.

Během plenění Eregionu vedl Amroth vojsko Galadhrim, kteří spolu s trpaslíky z Khazad-dûm zaútočili na Sauronovo vojsko z týlu a zachránili Elronda. Někteří přeživší z Eregionu, včetně mnoha Noldor a Sindar, uprchli do Khazad-dûm a trpaslíci jim umožnili průchod, aby nakonec přišli do lesů Lórienu.

Amdír vedl vojsko Galadhrim do Války posledního spojenectví, kde byla většina z nich včetně Amdíra samotného pobita v bitvě na Dagorladu.

Králem Galadhrim se stal Amroth, syn Amdírův. Kolem roku 1409 se část Galadhrim přidává k Elrondovi jako posily ve válce proti proti Angmaru.

Po roce 1980 a vypuštění Balroga v Morii mnozí Galadhrim uprchli na jih do Edhellondu a odpluli přes Moře do Valinoru. Jedním z elfů, kteří se vydali na jih, byl i král Amroth (který však tragicky utonul Belfalaské zátoce).

Galadhrim tak zůstali bez krále. Galadriel však ve své moudrosti viděla, že Lórien bude pevností a opěrným bodem, který zabrání Stínu překročit Anduinu, neboť Galadhrim byli odolní a stateční. Potřebovali však vládce, který by měl sílu a moudrost. Proto se Galadriel a Celeborn natrvalo usídlili v Lórienu a ujali se jeho vlády, ačkoli se nenechali korunovat králem a královnou. Pod vedením Galadriel a Celeborna Galadhrim prosperovali a jejich schopnosti rostly.

Během Války o Prsten udatnost Galadhrim ubránila jejich domov před skřety, kteří napadli jejich lesy a páchali zkázu na hranicích; brzy poté byl Sauron poražen a Galadhrim překročili Anduinu, aby zaútočili na Dol Guldur.

S koncem Třetího věku se Galadhrim rozptýlili. Někteří odpluli přes moře tak jako Galadriel, někteří spolu s Celebornem přesídlili do Východního Lórienu na jihu Lesu zelených listů, kde ještě nějaký čas zpočátku Čtvrtého věku pobývali.zpět