Encyklopedie


Správce Gondoru

Steward of Gondor

Arandur


Správce neboli Arandur byl tradiční titul hlavního poradce krále Gondoru a nejvýznamnějšího muže v říši hned po králi. Po dobu téměř tisíc let v poslední třetině Třetího věku, kdy byl gondorský královský trůn neobsazen, stali se správcové faktickými panovníky a vykonavateli královské moci jakožto vládnoucí správci, byť se sami nikdy za krále neprohlásili.

Úřad správce byl zaveden už králem Rómendacilem I. (vládl v letech 492-541). Králové si vždy vybírali za správce některého staršího, zkušeného a moudrého muže, vždy z jiného než královského rodu. Správci sloužili jako hlavní rádci krále, ale také skutečně spravovali říši v jeho nepřítomnosti – proto nikdy nesměli sami jít do války nebo opustit říši.

Symbolem úřadu správce byla jednoduchá bílá hůlka a prapor správců byl čistě bílý. Správci nikdy neseděli na starobylém královském trůně, nýbrž na jednoduchém kamenném křesle na úpatí schodů k trůnu.

První správce, jehož známe jménem, byl Húrin z Emyn Arnenu, který žil v 17. století T. v.. Sloužil králi Minardilovi, jeho synu Telemnarovi a vnuku Tarondorovi. Osvědčil své schopnosti v době Velkého moru a při obnově říše po něm. Byl natolik významnou postavou, že další králové vždy vybírali správce z jeho potomků a ti od něj odvozovali svůj původ – byl tak zakladatelem Húrinova rodu.

Dalším významným správcem byl Pelendur, který žil ve 20. století. Když v roce 1944 zemřel král Ondoher a jeho synové, zůstal gondorský trůn na rok neobsazen a místo krále vládla Rada v čele se správcem Pelendurem (ten byl fakticky prvním vládnoucím správcem), než byl korunován král Eärnil II..

Právě za času Pelendura se funkce správce stala dědičnou z otce na syna, aniž by král musel nového správce vybrat a jmenovat. Je možné, že v době interregna tak Pelendur chtěl pojistit legitimní vládu v Gondoru pro případ, že by zemřel, než bude korunován nový král.

Tento krok se ukázal prozíravým o století později, kdy poslední král z Anárionova rodu, Eärnur, roku 2050 zmizel a předpokládaně zahynul v Minas Morgul. Jeho správce, Pelendurův vnuk Mardil Voronwë, se ujal vlády ve jménu krále a stal se tak prvním ze souvislé řady vládnoucích správců, kteří panovali Gondoru po 26 generací.

Teprve po porážce Saurona ve válce o Prsten se do Gondoru vrátil král. Poslední vládnoucí správce Faramir předal správcovskou hůlku králi Elessarovi, ale ten mu ji vrátil a potvrdil ho ve funkci správce, která se tak vrátila ke své původní podobě hlavního rádce krále.zpět