Slovník

Procházení slovníku

Česko-quenijský
-ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVZŽ
Quenijsko-český:

Překlad slovaSlova začínající písmenem V v česko-quenijském slovníku:
česky quenijskygramatikapoznámka
v - mi      
v bezpečí - varna      
v kterém - yassë    

vztažné z.

 
v kterých - yassen    

vztažné z.

 
v pozadí - cata  
 

 
v pozadí - ca  
 

 
v pozadí - cana  
 

 
v rozvalinách - atalantëa     rozpadlý 
v ten čas - san      
v ten den - tárë      
vadnout f - ir-      
vadnout - hesta-      
vadnout - sinta-      
vágní - néca      
váhavý - lenca    

pomalý

 
váhavý - caurëa      
val - ramba      
valarský - valaina    

patřící Valar

 
valarský - valarinwa      
válčit - ohtacar-      
válečník - ohtar      
válečník - ohtatyaro      
valící se - úlëa    

voda

 
válka - ohta      
van - yulda    

proud vzduchu

 
vánek - hwesta      
vánek - vílë      
vanoucí - hlápula      
vanout - hlapu-      
vášeň - írë      
vášnivý - verca      
vát - hlapu-      
vát - súya-      
vázat - nut-      
vazba - nútë      
včela - nier      
včela - nion      
vdát se - vesta-      
ve tvaru - canta      
ve velkém množství - úvëa      
věc - nat      
věci - armar   plurál  zboží 
vecpat - nir-   min. č. nindë
 

 
večer - undómë    

soumrak

 
večer - andúnë      
večer - sinyë      
věčně - oialë      
věčnětrvající - oia      
věčnětrvající - vorima      
věčnost - oio      
věčný - oia      
věčný - oira      
věčný - vorima      
věda - ingolë      
věda - issë      
vědec - ingolmo      
vědec - istyar      
vědění - issë      
vědění - nólë      
vědění - nolwë      
vědět - ista-      
vědět - saira-      
vedle - ara      
vedle - har  
 
blízko
 
vedle - harë  
 
blízko
 
vědma - curuni      
vědomost - istya      
vedro - úrë      
vědro - calpa      
věhlas - alcar     též alcarë 
věk - randa      
velebení - laitalë      
velebit - laita-      
velebit - aista- #    
velet - can- *    
velitel - cáno      
velká bolest - nwalmë    

utrpení

 
velká brána - andon   andond-   
velké množství - hosta      
velké množství - rimbë      
velké množství - úvë      
Velké moře - Alatairë      
velké trápení - nwalmë      
velkorsý - faila      
velký - alta      
velký - alat-   předpona   
velký - palla    

rozlehlý

 
velký meč - falquan      
velmi - an-   předpona; před p: am-; před l, r, s: al-, ar-, as-   
velmi schopný - ataformaitë  
 

 
velmi starý - anyára #
 

 
velmi suchý - amparca      
velmi vysoký - antara      
velmi vznosný - antara      
ven - et-      
ven - et  

+ ablativ

 
 
věnčit - rig-      
věnec - ría      
venek - ettë    

vnějšek

 
věnovat pozornost - tir-    

sledovat

 
věnovat pozornost - cim-  
 

 
Venuše - Tancol      
věrnost - voronwië      
věrný - vórima      
věrný - voronda      
veselí - alassë      
veselý - alassëa *    
veselý - merya      
vesmír - ilu      
vesmír - ilúvë      
vesnice - opelë    

opevněná

 
vesnice - masto      
vespod - nún      
vespod - undu      
vést - tuca-    

někam

 
vést - tur-    

vládnout

 
vést - can- *   velet 
vést spor - costa-      
veškerý - ilqua      
veškerý - ilya      
věta - quentelë      
větev - ráma aldo   pl. rámar aldaron
 

poeticky

 
větev - olwa      
vetkat - lanya-      
vetkat - lanya-      
větrný - vanwavoitë      
větrný - vilin      
větrný - vanwavoitë      
větřík - hwesta      
větřík - vílë      
vězení - mando      
věž - tirin    

strážní

 
věž - mindo      
věž - mindon      
věž - tirion      
věž - minassë     pevnost s vysokou věží 
věž - mindë     malá 
věžička - mindë      
vhled - tercen      
vchod - ando      
víc - malda      
víc - yonta-      
vidět - cen-      
vidět - vel-      
vidina - lor      
vichřice - alaco  
 

 
víla - nandin      
vinná réva - liantassë      
víno - limpë      
víno - miru      
víno - miru      
vír - fásë      
vír - fásë      
vír - hwindë      
vířit - hwinya-      
viset - linga-      
vitalita - laito      
vítat - áya-  
 
zdravit
 
vítej|te - mantúlië      
vítěz - -ndacil      
vítěz - nacil      
vítězit - apaita-   min.č. apaixinë   
vítězný - apaira *    
vítězný pokřik - yello      
vítězství - apairë      
vítězství - túrë      
vítr - súlimë      
vítr - súrë      
vítr - vaiwa      
vize - olos   pl. olori
 

sen

 
vížka - mindon    

součást budovy

 
vjezd do přístavu - londë      
vláčný - maxa      
vláda - hérë      
vládce - cáno      
vládce - tur      
vládnout - heru-      
vládnout - tur-      
vládnout - vala-      
vládnout zbraní - mahta-      
vlákno - lia      
vlas - loxë      
vlast - már      
vlastnit - harya-      
vlasy - findessë      
vlasý - -finda   přípona   
vlaštovka - tuilindo      
vlát - hlapu-      
vlčí mák - fumella      
vlčí vytí - naulë      
vlévat se - ulya-   min. č. ullë   
vlevo - hyarya      
vlevo - hyaryassë      
vlhký - liquë      
vlhký - mixa      
vlhký - nenda      
vlhký - nítë      
vlídný - moica      
vlít - ulya-   min. č. ulyanë  nalít 
vlk - narmo      
vlk - ráca      
vlkodlak - nauro      
vlna -    

materiál

 
vlna - falma   na vodě   
vlna - solmë    

na vodě

 
vlna -    

ovčí

 
vlněný - toa      
vlnobití - solor      
vlnobití - solossë      
vně - ara      
vně - ar-     mimo 
vnějšek - palúrë    

povrch

 
vnějšek - ettë      
vnější - erúmëa      
vnější strana - ette      
vniknout - nir-   min. č. nindë
 

 
vnitrozemí - mittalmar      
vnitřní - mitya      
vnuk - indyo      
voda - linquë      
voda - nén      
vodnatý - nenda      
vodotrysk - ehtelë      
vodový - nenda      
Vody Probuzení - Cuiviénen      
vojevůdce - cáno     velitel 
vojsko - hossë      
volání - rambë      
volat - rama-      
volat - yal-      
volat zpět - enyal-      
volba - cilmë #    
volba - níra  
 

 
volit - cil- *   vybírat 
volno - meryalë      
volný - latin    

krajina

 
volný - latina    

krajina

 
volný - mirima    

svobodný

 
volný - aranya  
 

 
vonící - nísima      
vosk - líco      
vosk - neitë      
vous - fanga      
vozík - norollë      
vpadlý - ronta      
vpadlý - rotwa      
vpadlý - unqua      
vpravo - forya      
vpravo - foryassë      
vracet se ozvěnou - láma-      
vrána - corco      
vrána - quáco      
vrata - ando      
vrátit se - entul-      
vrazit - nir-   min. č. nindë
 

 
vražedný - rúcima      
vrba - siquilissë    

smuteční

 
vrba - tasar      
vrba - tasarë      
vrčení - núrë      
vrčet - yarra-    

člověk

 
vrčet - núru-    

zvíře

 
vrhat světlo - cal- #    
vrch - ambo      
vrchol - aicalë      
vrchol - rassë    

špička

 
vrchol - tildë    

špička

 
vrchol - inga      
vrcholek hory - aicassë      
vrcholek hory - orto      
vroucí - lauca      
vršek - nóla      
vrták - teret      
vřelý - lauca      
vřes - oricon      
vřeteno - carpan      
vřídlo - capalinda      
vstup - ando      
však - ananta     přesto 
všechen - ilya      
všechno - ilúvë    

celek

 
všechno - ilqua      
všechny - ilyë      
všestranný - ataformaitë  
 

 
všichni - ilquen    

každý člověk

 
všichni - ilyë      
všímat si - cenda-  
 
sledovat
 
všimnout si - cim-  
 

 
vtělení - mirroanwë      
vtělený - mirroanwa      
vtlačit - nir-   min. č. nindë
 

 
vůdce - haran      
vůdce - ingwë      
vůdce - cáno     velitel 
vůle - selma    

názor

 
vůle - níra  
 
úmysl
 
vůně - holmë      
vůz - norollë      
výběr - cilmë #    
vybírání - cilmë #    
vybírat - cil- *    
vybízet - horta-      
vybrat - cilta- *    
vybrat - cil- *    
vybudovat - tulca-      
vydatný - úvëa      
vydávat puch - yolo-      
vyděděný - hecil  

f. hecilë; m. hecilo

 
 
vydechnout naposled - fírë-      
vyděsit - ruhta-      
vydlabat - unca-      
vydlážděná podlaha - paca      
vydržet - termar-      
vyhánět výhonky - tuia-      
výheň - úrë      
vyhloubit - unca-      
vyhnat - auhorta- *    
výhonek - tuima      
vyhovět - lav-      
vyhrabat - unca-      
výhradně - erë      
výhradní - erya      
vycházet - orta-    

na oblohu

 
vycházet - ettul-    

ven

 
východ - rómen    

světová strana

 
východ - uswë    

ven

 
východ - Ambaróna     východní země 
Východ - Ambaróna     východní země 
Východ - Ambarónë     východní země 
východ - ambaron   ambarón-  východní země 
východ - Ambaróně  
 
východní země
 
východ slunce - anarórë      
východ slunce - amrún      
východně - rómenna      
východní - rómenya      
východní země - Ambaróna      
východní země - Ambarónë      
vychutnat - tyav-      
vychvalovat - laita-      
vychytralý - ruscuitë      
vychytralý - carpalima  
 

 
vyjadřovat - quet-      
vyjímaje - hequa      
vyjít - ettul-      
vykazovat - tana-      
vykládat - nyar-      
vykovat - namba-      
vykroucení - carpalë  
 

 
vykroutit - carpa-  
 

 
výkřik - yello    

vítězný

 
výkřik - rambë      
vykřikovat - rama-      
vyléčený - envinyanta      
vyléčit - envinyata-      
vylévající se - úlëa      
vylíčit - osteca-      
vylít - ulya-   min. č. ulyanë   
vylít se - ulya-   min. č. ullë   
vyloučit - stama-    

znemožnit

 
vyměnit - ahya- #    
vymknout - carpa-  
 

 
vymknutí - carpalë  
 

 
vymlít - unca-      
vymoženost - curo  
 
zařízení
 
vymyslet - auta-      
vynález - aulë      
vynález - curo  
 
zařízení
 
vynalézt - auta-      
vypálit - usta-      
výpar - usquë      
vypátrat - hir-      
vypátrat - tuv-      
vyplivnout - puita-      
vyplnit - quat-      
vyplout - cir- #    
vyplout - lút-      
vypočítat - not-      
vyprahlý - fauca      
vyprahlý - sisin      
vypravěč - quentaro      
vyprávění - nyárë      
vyprávění - quentalë      
vyprávět - nyar-      
vypustit - fainu-      
výroba - curwë      
výroba - tanwë      
vyrobený - carna      
vyrobený z hlíny - cemna  
 

 
výrok - eques      
vyřezat - ven-      
vyřknout - quet-      
vysadit - empanya-    

rostlinu

 
vysévat - rer-  

min. č. rendë

 
 
vyschlý - fauca      
vyschlý - parca      
vyschlý - amparca      
vysílat paprsky světla - faina-      
vyskočit - halta-      
vyskočit - cap-  
 

 
výsměch - yaiwë      
vysoce postavený - arata      
vysoce postavený - tára      
vysoký - halla      
vysoký - oro-  

předpona

 
 
vysoký - tára      
vysoký - tunda      
vysoký - antara     velmi 
vyspání - fúmë      
vyspat se - fum-      
vystrašit - ruhta-      
výstup - rosta    

nahoru

 
vysvobodit - fainu-      
výška - tárië      
vyškubnutí - carpalë  
 

 
vytékat - calpa-      
vytí - naulë    

vlčí

 
vytrhnout - carpa-  
 

 
vytrvale - voro      
vytrvalost - voronwië      
vytrvalý - vorima      
vytrvalý - voronwa      
vytvarovat - cat-      
vytváření - carmë    

umění

 
vytváření - tanwë      
vytvářet - car-      
vytvořený - carna      
vytvořit - auta-      
vytvořit - onta-      
vytvořit - tan-      
vyvolávání - rambë      
vyvolávat - rama-      
vyvržený - hecil  

f. hecilë; m. hecilo

 
 
vyvýšenina - tumpo      
vyvýšenina - coron  
 

 
vyvýšený - tára      
vyvýšený - ambapenda      
vyvýšený - ampenda      
vyzařovat - alca- *    
vyzařovat - cal- #   svítit 
vyzařovat - faina-      
vyzdvihnout - amorta- #    
význačný - minda      
významný muž - aráto      
vyznat se - hanya-      
vyztužování - antoryamë  
 

 
vyžádat si - iqua-      
vzácnost - harma      
vzadu - cata  
 

 
vzadu - ca  
 

 
vzadu - cana  
 

 
vzbouřenec - avar      
vzbudit se - coita-      
vzdálenější - tar      
vzdálenost - haiyassë      
vzdálený - haira      
vzdálený - vaháya      
vzdálený - avahaira      
vzdát dík - hanta-      
vzdát se - hehta-    

něčeho

 
vzdělanec - istyar      
vzdělaný - istima      
vzdělaný - nóla      
vzdělaný - saira      
vzdouvající se - falastala    

vlny

 
vzdouvat se - falasta-    

vlny

 
vzdouvat se - amorta-     zdvihat se 
vzduch - vilya      
vzduch - vista      
vzdušný - vilin      
vzestup - órë      
vzestup - orosta      
vzhůru - amba     nahoru 
vzhůru - ama      
vzhůru - cuiva *   probuzený 
vzhůru nohama - nuquerna      
vzít - mapa-      
vzkvétající - alya      
vzkvétat - alála- # frekventativ   
vzkvétat - al-      
vznášet se - wil-      
vznešená řeč - tarquesta-      
vznešený - ar-      
vznešený - arta      
vznešený - ara-      
vznešený - arata      
Vznešený klenot - Artamir     mužské jméno 
vznešený muž - aráto  
 

 
Vznešený pán - Artaher     mužské jméno 
vznítit - calta-  
 
rozzářit; udělat světlo
 
vznosný - tára      
vznosný - antara     velmi 
vzpěra - tulco      
vzpěra - tulto      
vzpírat se - avaquet-     odmítat 
vzpírat se - váquet-    

odmítat

 
vzplanout - urya-      
vzpomenout si - enyal-      
vzpomínka - enyalië      
vzpurný - avar      
vzrůstat - alála- # frekventativ   
vzrůstat - palya-      
vztek - aha      
vztekat se - yarra-      
vztyčit | se - orta-      
vždy - oi