Slovník

Procházení slovníku

Česko-quenijský
-ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVZŽ
Quenijsko-český:

Překlad slovaSlova začínající písmenem U v česko-quenijském slovníku:
česky quenijskygramatikapoznámka
u - har  
 
blízko
 
u - harë  
 
blízko
 
ubírat se - lelya-   min. č. lendë   
ubírat se - linna-  

min. č. lendë

 
 
úbočí - amban      
úbočí - pendë      
ubohý - faica    

negativně

 
ubohý - angayanda  
 

 
ubývání - quelië    

slábnutí

 
ubývat - quel-    

slábnout

 
ubývat - píca-      
ucpaný - tampëa      
ucpat - tap-      
úcta - áya      
uctívat - airita- #    
učenec - istyar      
učenost - nólë      
učený - istima      
učený - nóla      
učený - saira      
učinit konec - telya-      
učit se - nol-      
Udûn - Utumno    

peklo

 
udát se - marta-  

impersonální

 
 
udatnost - cánë      
udávat - tana-      
udělaný - carna    

vytvořený

 
udělat - car-    

vytvořit

 
udělat přestávku - hauta-      
udělat skvrnu - vahta-      
udělat světlo - calta-  
 

 
udělit - lav-      
úděsný - aica     jen zřídka používáno pro zlé věci 
úděsný - rúcima      
údolí - tumbo    

hluboké

 
údolí - cilya    

horské

 
údolí - nallë    

malé

 
údolí - nan  

(nand-)

 
 
údolí - nandë      
Údolí hrobek - Noirinan      
údolní - nalda      
udusit | se - quor-      
udušený - quorin      
uhánět - horta-      
uhánět - alac- *    
uhlazený - pasta      
uhlíky - yúla    

žhavé

 
uchopit - mapa-      
uchovávat - harma-      
uchvátit - mapa-    

zmocnit se

 
ukázat - tana-      
ukazovat - tana-      
uklonit se - cav-   min.č. canwë   
ukončení - telma      
ukončit - metya-      
ukončit - pusta-      
ukončit - telya-      
ukořistit - mapa-      
ukovat - namba-      
ukrutný - nwalca      
ukrýt | se - nurta-      
ukrytí - nurtalë      
ukvapený - tyelca      
úl - nierwes      
ulice - mallë      
ulita - hyalma      
uložit - panya-      
umazaný - púrëa      
umazaný - vára      
umazat | se - vahta-      
umění - carmë      
umět - ista-      
umírat - fir-      
umístit - panya-      
umožnit - lav-      
úmysl - níra  
 

 
únik - uswë      
uniklý - usin      
uniklý - usin      
uniknout - us-      
univerzální - erya    

jediný, výhradní

 
únor - nénimë      
upadat - talta-      
úpadek - talta      
upadnout - lanta-      
upevnit - tac-      
upevnit - tulca-      
upíjet - salpa-      
uplést - lanya-      
úplně - aqua      
úplnost - ilúvë      
úplný - quanta      
uplynulý - vanwa      
upnutý - tunga      
úponek - liantë    

u popínavé rostliny

 
upoutání na lůžko - caimassë     nemoc 
upoutání na lůžko - cailë     nemoc 
upoutaný na lůžko - caimassëa     nemocný 
uprchlý - usin      
uprchnout - us-      
uprchnutí - uswë    

útěk

 
úprk - alaco     spěch 
úprk - alaco  
 

 
upřímný - faila      
upustit - hauta-    

zanechat, přestat

 
Uran - Luinil      
určit - martya-    

neodvratně

 
určit - tulca-    

stanovit

 
určit - panya-      
úrodný - alya  
 

 
úroveň - tyellë  

pl. tyeller

 
 
urozený - Tar-    

před jménem

 
urozený - tára      
urozený člověk - arquen      
uříznout - hóciri-      
usazený - tanca      
usedlost - osta      
úschova - mando      
uschovat - nurta-      
usilovat - horta-      
úsloví - eques      
uslyšet - hlar-      
usmívat se - miri-      
uspávající - lorda      
uspěchaný - orna      
uspěchaný - tyelca      
uspořádat - par-      
usrknout - salpa-      
ústa - anto      
ústa -      
ustálený - tanca      
ustálený - tulunca      
ustanovení - namna      
ustat - hauta-      
ustavičně - voro      
ustavičný - vorima      
ustavit - tulca-    

stanovit

 
ústí řeky - etsir      
ustoupit - lav-      
ustrašený - caurëa      
ústřední bod - peltas      
usuzovat - intya-      
úsvit - ára      
uši - lár      
ušlechtilý - arta      
ušlechtilý - ar-      
ušlechtilý - ara-  
 

 
ušpiněný - púrëa      
ušpinit | se - vahta-      
uštěpačnost - yaiwë      
uštknout - nac-      
uštknutí - nahta      
utajení - muilë      
utajený - foina      
utajený - furin      
utajený - hurin      
utajený - muina      
utajovaný - lomba      
utažený - tunga      
utéct - us-      
útěcha - tulto      
útěk - uswë      
útěk - alaco  
 
spěšný
 
úterý - anarya      
útes - carca    

špičatá skála

 
útes - ollo      
utichání - quellë      
utichat - quel-      
utichlý - quildë      
utkat - lanya-      
útlak - sangassë      
útlý - nindë      
útlý - terenë      
utonout - quor-      
utonulý - quorin      
utopený - quorin      
utopit se - quor-      
útrapa - nwalmë      
utrpení - angayassë      
utrpení - nwalmë      
utvářet - car-      
utvořit - onta-      
utvořit - tan-      
uvadání - quellë      
uvadat - quel-    

slábnout, pohasínat

 
uvadat - fir-      
uvadat - sinta-      
uvádět - tana-      
uvázat - tac-      
uvést do chodu - tulca-      
uvězněný - manda      
uvěznit - avalerya-     zabránit v pohybu 
uvítat - áya-     pozdravit 
uvnitř - mi      
uvolnit - fainu-      
uvolnit - lehta-      
úvoz - axa      
uzávěr - tampa      
uzavřené prostranství - corin     kruhové 
uzavření - panda      
uzavřít - telya-    

ukončit

 
uzavřít - tap-      
uzdravený - envinyanta      
uzdravit - envinyata-      
uzel - narda      
uzel - nútë  

pl. núter

 
 
úzkost - ossë    

strach

 
úzký - arca      
úzký a dlouhý - lenwa      
uznat - lav-      
uznávající - himba      
uznávat - himya-      
úžasný - alcarinqua      
úžasný - mána      
užitečný - mára