Slovník

Procházení slovníku

Česko-quenijský
-ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVZŽ
Quenijsko-český:

Překlad slovaSlova začínající písmenem H v česko-quenijském slovníku:
česky quenijskygramatikapoznámka
hábit - vaima      
háček - atsa      
had - ango   angu-; pl. angwi   
had - leuca      
had - lócë      
hádat - intya-      
hádat se - costa-      
hádka - costa      
hájit - varya-      
hák - ampa      
hák - atsa      
hala - mardë      
hala pod zemí - hróta      
halda - hahta      
halda - cumbë      
hanebnost - faicassë      
hanebný - faica      
hanebný - saura      
harfa - nandellë    

malá

 
harfa - nandë      
harfa - salma      
harfeník - nandaro      
harfeník - tyalangan      
harpuna - ehtë      
hasnout - quel-      
háv - colla      
háv - vaima      
havran - quáco     vrána 
havran - corco     vrána 
hbitý - larca      
hbitý - tyelca      
hbitý - alarca      
hebký - moica      
helma - cassa      
helma - carma      
historický - lúmequentalëa      
historie - lúmequenta    

dějiny

 
historie - nyárë    

příběh

 
historie - quentalë    

příběh

 
hladký - pasta      
hladový - milca      
hlas - óma      
hlasový - hlonítë      
hlava - cás   car-   
hlavní - héra      
hle - ela      
hledět - cen-      
hlídač - tirno      
hlídač - cundo  
 

 
hlídaný - tirna    

střežený

 
hlídaný - manda    

vězněný

 
hlídat - tir-      
hlídat - cenda-  
 
za účelem získání informací
 
hlídka - tiris    

hlídající

 
hlídka - tirmë    

hlídání

 
hlídkovat - tir-      
hlína - cemen      
hlína - cén   cem-
 

 
hliněný - cemina      
hliněný - cemna  
 

 
hloh - ectar      
hloh - pinectar      
hloupý - alasaila     nemoudrý 
hltan - lanco      
hltavost - milmë      
hltavý - milca      
hlubina - undumë      
hluboká temnota - hui      
hluboké údolí - tumbo      
hluboký - nura      
hluboký - tumna      
hlučící - rávëa      
hluk - nyalmë      
hluk - rávë      
hluk - yalmë      
hmota - erma      
hmota - orma      
hmotný - sarcuva      
hnát se - alac- *    
hned - rato      
hnědočerný - varnë      
hnědočervený - aira     barva 
hnědý - varnë    

hnědočerný

 
hněv - ormë      
hnus - tevië      
hnusit si - feuya-      
hnusit si - moc-      
hnusit si - tev-      
hnusit si - yelta-      
hnusný - sancë      
hnusný - saura      
hnusný - yelwa      
hodina - lúme      
hodnost - tyellë  

pl. tyeller

 
 
hodnotit - nav-      
hodnotný - valda      
hody - merendë      
hojit se - envinyata-      
hojivá mast - lipsa      
hojnost - fárë      
hojnost - úvë      
hojný - rimba      
hojný - úvëa      
holub - cucua      
hon - raimë      
honící pes - ronyo      
honit - roita-      
hora - oron  

pl. oronti

 
 
horda - horma      
horko - úrë      
horký - lauca      
horký - saiwa      
horký - úr      
horký - úrin      
horské jezero - ringë      
horské jezírko - moilë      
horské sídlo - orofarnë      
hoře - nyérë      
hořet - urya-      
hořící - uruitë      
hořící - uruvoitě  
 

 
hořký - sára      
hospodářství - osta      
hostina - merendë      
hostina - tarambo      
hostina - taran      
houba - hwan  

pl. hwandi

 
 
houba - telumbë      
houf - sanga      
hovor - questa      
hovořit - oquet-    

rozmlouvat

 
hovořit - quet-      
hra - tyalië      
hra na flétnu - simpisë      
hra na harfu - nandelë      
hra na harfu - salmë      
hrabivost - milmë      
hrabivý - milca      
hráč na flétnu - timpinen      
hradba - caraxë    

dřevěná

 
hradba - ossa    

s příkopem

 
hradba - ramba      
hrách - orivainë      
hrana - ríma      
hranice - réna      
hranice - ríma      
hrát - tyal-      
hrát - tyal-      
hrát na flétnu - sip-      
hrát na harfu - nanda-      
hrb - tumpo      
hrbáč - cauco      
hrbatý - cauca      
hrbit se - cúna-      
hrdina - callo      
hrdinský příběh - nyarna      
hrdlo - lanco      
hrnčíř - cemnaro      
hrnčíř - centano      
hrnek - yulma      
hrnoucí se - arauca      
hrob - noirë     hrobka 
hrob - sapsa      
hrobka - noirë      
hrobka - noirë #    
hrom - raumo      
hromada - foa    

zásoba

 
hromada - cumbë      
hromada - hahta      
hromada - coron  
 

 
hromadit | se - hosta-      
hromobití - raumo      
hrot - erca      
hrot - nasta      
hrot - aicalë      
hrozen - windë    

květů

 
hrozit se - aista-      
hrozivý - lumna      
hrozný - rúcima      
hrozný - sancë      
hrozný - aica     jen zřídka používáno pro zlé věci 
hrst - cambë      
hrtan - lanco      
hrubý - tarya      
hrubý kus dřeva - rundo      
hruď - ambas * ambar-
 

 
hrudní plát - ambassë  
 

 
hrůza - caurë      
hrůza - ossë      
hřát - ur-      
hřebík - taxë      
hřejivý - lauca      
hřmění - rávë      
hřmět - rav-      
hřmící - rávëa      
hučet - lausta-    

vítr

 
hudba - lin      
hudba - lindalë      
hudba - lindelë      
hůl - vandel      
husa - ván      
hvězda - tingilindë    

mihotavá

 
hvězda - elen      
hvězdnatý - lintitinwë      
hvězdné světlo - istil      
hvězdné světlo - silmë      
hvězdný - elena      
hvězdný - elenya      
hvozd - taurë      
hypotéza - intya      
hýření - yulmë      
hyzdit - hasta-      
hýždě - hacca