Slovník

Procházení slovníku

Česko-quenijský
-ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVZŽ
Quenijsko-český:

Překlad slovaSlova začínající písmenem O v česko-quenijském slovníku:
česky quenijskygramatikapoznámka
o - os    

označuje genitiv

 
ó - a      
oba - yúyo      
obal - vaia      
obal - vaiya      
obal - vainë      
obalit - vaita-      
obálka - vaiya      
obarvení - púrë      
obarvený - púrëa      
obarvit - vahta-      
obava - caurë      
obávat se - aista-      
občerstvit - ceuta-      
obdařenost - almarë      
obdařený - almárëa      
obdařený - mána      
obdařený - aistana      
obdivuhodný - vanima      
obdržet - tuv-      
obdržet - cam- #    
obecná řeč - ilquesta      
obecný - sanya      
obejmout - vaita-      
obeznámenost - istya      
obchod - mancalë      
obchodník - mancar      
obchodovat - manca-      
obchůzka - vanta      
obíhat - pel-      
objektivní - faila      
objemný - úra      
objetí - ranca      
objev - hirië      
objevit - hir-      
objevit - tuv-      
objimat - vaita-      
obklíčit - hapa-      
obklopení - panda      
obklopit - vaita-      
obkroužený - lesta      
oblak - fanya      
oblak - lumbo      
oblast - peler    

ohraničená

 
oblast - ostar    

správní

 
oblast - ména      
oblast - arda     ohraničená 
oblázek - sar  

pl. sardi

 
 
oblázkový břeh - sarnië      
oblečený - vaina      
obličej - anta      
oblíčení - hapalë      
obloha - fanyárë      
obloha - hellë      
obloha - helwa      
obloha - ilwë      
obloha - telimbo      
obloha - vilya      
oblouček - lúva      
obmotat - vaita-      
obnažený - helda      
obnažit se - helta-      
obnošený - yerna      
obnova - ceulë  
 

 
obnovený - envinyanta      
obnovený - ceura      
obnovit - envinyata-      
obnovit - ceuta-      
obnovitel - envinyatar      
obouruční meč - falquan      
obr - norsa      
obr lidožrout - sarquindë      
obrácený - nuquerna    

převrácený

 
obrácený - querna      
obránce - cundo  
 

 
obrátit - nuquer-    

převrátit

 
obrátit - quer-      
obrátit se - ric-      
obratnost - curu      
obratnost - tanwë      
obratný - maitë  

pl. maisi

 
 
obratný - curu-   předpona  dovedný 
obrazotvornost - nausë      
obruba - ríma      
obrys - ausa     mlhavý, neurčitý 
obřadní šat - vaima      
obsahovat - panda-      
obskurita - mordo      
obskurní - morda      
obstát - termar-      
obtížný - tarya      
obtočit - vaita-      
obvyklý - sanya      
obyčej - haimë      
obyčejný - sanya      
obydlí - farnë      
obydlí - mar      
obydlí - coa  
 

 
obytná loď - ëambar      
obytný - fárima      
obývající - farna      
obývat - far-      
obývat - mar-      
obyvatel - mardo      
oceán - alatairë *    
ocel - erë      
ocel - eren      
ocel - yaisa      
očarování - lúcë      
očarovat - luhta-      
očekávání - estel      
oči - hendu      
od - -llo    

ablativ

 
od - ho    

vyjadřuje ablativ

 
od- - au-      
od- - hó-      
odborník - istyar      
oddech - sérë      
oddechnout si - ser-   min. č. sendë   
oddělit - cilta- *    
oddělit - hyar-   min. č. hyandë   
odehnat - auhorta- *    
odehnat - auroita- *    
odehrát se - marta-      
odejít - auta-   min.č. vánë  abstraktně 
odejít - auta-   min.č. oantë  odejít pryč 
odejít - hótul-    

za určitým účelem

 
odejít - vanya-      
odejít - av- # min. č. ambë   
oděný - vaina      
odér - holmë      
odešel - avánië   min. čas slovesa auta-   
odešlý - lendë    

ten, kdo šel pryč

 
odešlý - vanwa    

zmizelý

 
oděv - fana      
oděv - vaima      
odhad - intya      
odhadovat - intya-      
odhodlání - níra  
 

 
odcházet - ettul-      
odchod - ettulië      
odjet - vanya-      
odkapávat - lipta-      
odkrýt | se - helta-      
odkud - mallo      
odlehlý - avahaira      
odlehlý - eccaira      
odlesk - nalta      
odložit - hehta-      
odmítnout - avaquet-      
odmítnout - hehta-      
odmítnout - lala-      
odmítnout - váquet-      
odmítnout - ava-  
 

 
odmítnutí - avaquenië *    
odmítnutý - avaquenta *    
odmlka - lár      
odolat - termar-      
odolné místo - sarnë      
odolnost - tulcassë      
odolný - tulca      
odolný - voronwa      
odpírat - avaquet-      
odpírat - váquet-      
odplout - hócir-      
odplout - lút-      
odpočinek - sérë      
odpočinout si - hauta-      
odpočívající - senda      
odpočívat - ser-   min. č. sendë   
odpor - tevië      
odpor - yelma      
odporný - faica    

hanebný

 
odporný - sancë      
odporný - saura      
odporný - yelwa      
odpověď - nanquenië      
odpověďet - nanquet-      
odpustit - avanta- *    
odpustit - apsen-      
odpustit - avatyar-   pojí se s ablativem
 

 
odpuzující - yelwa      
odraz - nalta      
odrážet světlo - tin-      
odrůda - nostalë      
odříznout - hóciri-    

kvůli použití odříznuté části

 
odříznout - auciri-     za účelem zbavení se odříznuté části 
odříznutý od světa - erda      
odsoudit - martya-      
odstup - haiyassë      
odsunout - hehta-      
odtékat - cel-      
odtékat - cel-      
odtrhnout - narc-      
odvaha - huorë      
odvážit se - verya-      
odvážnost - verië      
odvážný - canya      
odvážný - verya      
odvážný - astalda      
odvolat - enyal-      
odvržený - hecil      
ohař - huan      
ohavný - sancë      
ohavný - yelwa      
oheň - nár      
oheň - nárë      
oheň -      
ohnivá číše - tanyasalpë      
ohnivě rudý - culda      
ohnivě rudý - culina      
ohnivě rudý - narwa      
ohnivost - úrë      
ohnivý - nárëa      
ohnivý - sairin      
ohnivý - uruitë      
ohnivý - úruva      
ohnivý - uruvoitě  
 

 
ohnivý drak - urulókë      
ohnout - cúna-      
ohnout - acúna      
ohnout se - cauta-      
ohnout se - loc-      
ohnutý - cúna      
ohrada - caraxë    

z kůlů

 
ohrada - panda      
ohraničená oblast - peler      
ohraničení - ríma      
ohrazení - panda      
ohrazený dům - opelë      
ohrazovat - panda-      
ohýbat - cúna-      
ohýbat - acúna      
ochořelý - laiwa      
ochrana - varnassë      
ochránce - cundo  
 

 
ochraňovaný - varna      
ochraňovat - varya-      
ochutnat - tyav-      
ojediněle - eressë      
oko - neuma    

nástraha

 
oko - hen  

pl. hendi, du. hendu

 
 
okolnost - ambarma      
okouzlení - lúcë      
okouzlit - luhta-      
okraj - ríma    

lem

 
okraj - erumë      
okraj - réna      
okraj oděvu - lappa      
okrajový - erúmëa      
okrouhlý - corima      
okřídlený - rámavoitë      
okřídlený drak - rámalócë      
okurka - colosta *    
olistěný - lillassëa      
olověný - canuva      
olovo - canu *    
omezit - avalerya-     zabránit v pohybu 
on - -ro      
on - so      
ona - -rë      
ona -      
onemocnění - lívë      
onemocnění - quámë      
onen - tana      
oni - entë    

zdůrazňující

 
oni - -ntë      
oni - te      
ono - ta      
onoho dne - tarë      
opačný - nuquerna      
opakovaně - voro      
opakovat | se - tatya-      
opalovat - sis-      
opar - hísië    

mlha

 
opar - hiswë    

mlha

 
opásaný - lesta      
opasek - latta      
opasek - lesta      
opatrný - caurëa      
opatrování - mando      
opatrovník - cundo  
 

 
opatření - lesta      
opeření - quessë      
opět - ata      
opět - en-      
opevněná vesnice - opelë      
opevněné město - osto      
opevnění - arta      
opevnění - opelë    

opevněné sídlo

 
oplakávající - yaimëa      
oplakávání - yaimë      
oplakávat - naina-      
oplakávat - nyéna-      
oplocení - panda      
oplývající - alya  
 

 
opomenutý - hehtaina      
opora - tulco      
opora - tulto      
opotřebovat se - yerya-      
opovážit se - verya-      
opovržení - yaiwë      
opovrženíhodný - faica      
opracovaný kámen - ambal      
opravdový - anwa      
opravdový - sanda      
opravdu - anwavë *    
opravit - ceuta-  
 

 
oprostit - fainu-      
oproštěný od zla - aman      
opustit - hehta-      
opustit - hótul      
opustit - vanya-      
opustit - avarta-     opustit 
opustit - av- # min. č. ambë   
opuštění - hequa      
opuštěný - erda      
opuštěný - hecil      
opuštěný - hecilo  

m.

 
 
opuštěný - hecilë  

f.

 
 
oranžová - culuina      
oranžový - culuina      
orel - sornë      
orel - sorno  

pl. sorni

 
 
orel - soron      
organizavat - par-      
Orient - Ambaróna      
Orient - Ambaróně  
 

 
Orion - Menelmacar      
ork - orco      
orlí hnízdo - sornion      
Orlí hora - sorontil      
ornice - cemen      
orodovat - cyer-      
orosený - nítë      
ořezat - auciri-      
ořezat - rista-      
osa - peltas      
osamělost - eressë      
osamělý - erda      
osamělý - eressëa      
osamění - erë      
osamění - eressë      
osamocený - erda      
osévat - rer-  

min. č. rendë

 
 
osidlo - neuma      
oslava - merendë      
oslnivost - rildë      
oslnivost - rilya      
oslnivost - alcar     skvělost; též alcarë 
osm - tolto      
osmdesát - toloquain *    
osmina - tolosta  
 

 
osmina - tolosta  
 

 
osmkrát - toldollumë *
 

 
osmkrát - tollumë *
 

 
osmnáct - toloquë      
osmnáctina - toloquesta *    
osmý - toldëa      
osnovat - lanya-      
osoba - essë      
osoba - quén      
osobní - véra      
ospalost - fúmë      
ospalý - lorda      
ospalý - mumëa      
ostatek - estë      
ostatní - estë      
osten - erca      
osten - nassë      
ostrá bolest - naicë      
ostroh - nehtë      
ostrost - laicë      
ostrov - lóna      
ostrov - tol      
ostrovtipný - finwa      
ostrý - aica     jen zřídka používáno pro zlé věci 
ostrý - laicë      
ostrý - maica      
ostrý plamen - aicanárë      
ostří - hyanda      
ostřice - liscë      
ostýchavý - caurëa      
osud - manar      
osud - mandë      
osud - mandë      
osud - maranwë      
osud - umbar     nemá souvislost s názvem Umbar (ten nepochází z Quenyi) 
osud - ambar      
osudný - marta      
osudný - umbarwa      
osudový - marta      
osudový - umbata      
osvětlený - calina      
osvětlit - calya-      
osvětlovat - calya-      
osvěžit - ceuta-      
osvítit - sil-    

bílým světlem

 
osvítit - cal- #   ozářit 
ošklivé počasí - lúrë      
ošklivit si - feuya-      
ošklivit si - moc-      
ošklivit si - tev-      
ošklivit si - yelta-      
ošklivost - yelma      
ošperkovat | se - sinquita-      
oštěp - ecco      
oštěp - ehtë      
ošuntělý - yerna      
otáčet se - pel-      
otázat se - maquet      
otec - atar      
otesat - pelehta-      
otevřený - latin    

krajina

 
otevřený - latina    

krajina

 
otevřený - panta      
otevřít - panta-      
otisk nohy - runya      
otočený - querna      
otočit - quer-      
otočit se - ric-      
otrok - mól      
otvor - assa      
otvor - fásë      
ovce - máma      
ovčák - mavor      
ovčí vlna -      
oves - polë      
ovinout - lia-      
ovinout - vaita-      
ovinout se - loc-      
ovinutý - locin      
ovládání - heren      
ovládaný - turúna      
ovládat - heru-      
ovládat - tur-      
ovládnutí - túrë      
ovoce - yávë      
ovocný strom - marindë      
ovocný strom - marinnë      
ovšem - tancavë      
ovzuší - vilya      
ozářit - sil-    

bíle

 
ozářit - cal- #    
ozářit - calya-      
ozařovat - alca- *    
ozařovat - calya-      
ozdobit - sinquita-    

ošperkovat

 
označený - ostenca      
označit - tana-    

ukázat

 
označit - osteca-      
označovat - tana-    

ukazovat

 
ozubený - carcara      
ozvěna - láma      
ozvěna - nalla      
ozývající se - lámina    

ozvěnou

 
ozývat se - lamya-    

ozvěnou

 
oženit se - vesta-      
oživit - envinyata-