Encyklopedie


Vinyalondë

Lond Daer Enedh, Velký prostřední přístav, Starý přístav

Great Haven


Přístav v ústí řeky Gwathló, založený númenorským králem Tar-Aldarionem koncem 8. století Druhého věku.
Jeho původní název Vinyalondë znamená "Nový přístav", protože byl prvním stálým přístavem Númenorejců na pobřeží Středozemě. Později se mu ale často říkalo naopak "Starý přístav", neboť na konci Třetího věku byl už přes pět a půl tisíciletí starý, a byl tak jednou z nejstarších známých lidských staveb ve Středozemi.
Za doby Aldariona nebyl nikdy zcela dobudován, protože byl stále ničen mořským příbojem i vpády barbarů. Přístav však byl později používán jako překladiště pro velkou těžbu dřeva v Enedwaithu a Minhiriathu. Roku 1700 D.v. našel využití ve válce Saurona a elfů, kdy Sauron nejprve vyplenil Eregion a pak postupoval na severozápad. Tar-Minastir poslal jednu velkou flotilu do Lindonu, númenorské vojsko se spojilo s Gil-galadovým a obrátili Saurona na ústup ke Tharbadu kde měl silnou posádku. Druhá númenorská flotila doplula pod velením admirála Ciryatura do Vinyalondë a Sauronova ustupující armáda tak byla překvapena zezadu a rozprášena. Temný pán byl tak pro tu dobu zcela poražen a vyhnán z Eriadoru.
Númenorejci udržovali přístav po celý Druhý věk a byl největším númenorským přístavem ve Středozemi dávno před založením Pelargiru a Umbaru. Pak ale jeho význam slábl a na důležitosti nabývaly právě přístavy na jihu. Ve Třetím věku pustnul a Dúnadani postavili nový námořní přístav pro dopravu mezi Arnorem a Gondorem v Tharbadu. Na konci Třetího věku byl už Lond Daer zcela zpustlý a už nikdy nebyl obnoven.zpět