Encyklopedie


Východní Beleriend

East Beleriand


Jako východní Beleriand se označovala východní polovina Beleriandu, ležící mezi řekou Sirion na západě a pohořím Ered Luin na východě.

Severní hranici Východního Beleriandu představovalo pohoří Ered Gorgoroth, pahorky kolem Himlingu a Maglorova brána. Na jihu přecházel do lesa Taur-im-Duinath.

Od západu k východu procházel východním Beleriandem pás pahorků Andram, zakončený na výhodě velkým pahorkem Amon Ereb. Východním Beleriandem protékala po Sirionu druhá nejvýznamnější řeka Beleriandu, Gelion. Oblasti na východ od něj se nazývaly Thargelion a Ossiriand. Další významné řeky byly Esgalduina, Aros, Celon a šest přítoků Gelionu: Ascar, Thalos, Legolin, Brilthor, Duilwen a Adurant. Ve východním Beleriandu se nalézaly lesy Neldoreth a Region i menší les Nan Elmoth.

Nejvýznamnější říší ve východním Beleriandu byl Doriath. Na východě v Ossiriandu byla země lesních elfů. Po příchodu Noldor se ve východním Beleriandu usadili synové Fëanorovi: Na severním pomezí Celegorm a Curufin (v průsmyku Aglon), Maedhros (na Himringu), Maglor (v Maglorově bráně) a Caranthir (v Thargelionu). Po příchodu Edain se jich většina usadila v zemi zvané Estolad, mezi Celonem a Gelionem.zpět