Encyklopedie


Legolin


Jedna ze sedmi řek Ossiriandu, třetí přítok Gelionu. Legolin znamená "volně ubíhající". Pramenil na západním úbočí Ered Luin a pokračoval dál k západu. Na sever od Legolinu ležela řeka Thalos a na jih Brilthor.zpět